Hem / Nyheter / Återstartsstöd tips 1 - Hand the ball

Återstartsstöd tips 1 - Hand the ball

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 15 maj kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum ligger fokus på inkludering och kommunikation samt att försöka ta bort pressen på prestation och resultat. Hand the ball riktar sig till både skolor och föreningar med sin aktivitetsform och sina värderingar samt erbjuder utbildningar inom ledarskap och pedagogik.

Om ni som förening är intresserade av att bedriva handbollsträning med utgångspunkt i Hand the ball-pedagogik och värdegrunden så erbjuder vi distribuering av material samt ledarutbildning till er förening. Ledarna utbildar sig i att kunna ta steget från lek och motorik över till handbollsteknik och får även en bredare kunskap i hur man pedagogiskt kan arbeta med allt från träningsupplägg till motivation och inkludering.

För att kunna bedriva Hand the ball-verksamhet i er förening är kriteriet att alla aktiva ledare ska genomgå en Hand the ball-instruktörsutbildning. Efter utbildningen förväntas era olika projekt och ledarskapet genomsyras av de värderingar och den pedagogik som Hand the ball står för. Utbildningen är på 4 timmar och målet är att lära ut värdegrunden och hur vi kan sprida vår kärlek till rörelse vidare till alla barn. Pedagogik, motivation och ledarskap ugör de stora beståndsdelarna i utbildningen. I de praktiska momenten ges inspiration till hur man kan använda den gröna bollen i olika miljöer och på kreativa sätt.

Rörelseprojekten kan ge fler nya medlemmar
Hand the Ball passar er som vill ut i närområdet och arbeta för mer rörelse och aktivitet ute på skolor eller i annan verksamhet. Såklart emd målsättningen att få fler barn och unga att röra sig, men också att de hittar till våra handbollsföreningar utanför skoltid. Låt oss som handbollsfamilj ta ett större socialt ansvar och stötta detta viktiga arbete ute i Sverige och för er som har tankar kring att utbilda unga ledare i er förening. Hand the ball tror på nästa generations ledare som inspiratörer till rörelse!

Vill ni komma igång med Hand the ball? Kontakta ditt SDF och läs gärna mer via länkarna nedan.

Läs om hur Mönsterås HK arbetar med Hand the ball i sin förening >>

Kom igång med Hand the ball i er förening >>

Läs mer om Hand the ball >>

Läs mer om återstartsstödet >>

Hand The Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt.

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, inomhus eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer på handtheball.se

Kontakta projektledare Jennie Linnéll