Hem / Nyheter / Svensk handboll är en del av projektet Rörelsesatsning i skolan

Svensk handboll är en del av projektet Rörelsesatsning i skolan

Riksidrottsförbundets projekt, Rörelsesatsning i skolan, har som syfte att få fler barn att röra på sig och hitta till en idrottsförening. De har samlat inspiration från 30 olika idrotter.

Riksidrottsförbundets projekt, Rörelsesatsning i skolan, har som syfte att få fler barn att röra på sig och hitta till en idrottsförening. Satsningen har hittills nått 800 skolor över landet. Till sin hjälp har Riksidrottsförbundet samlat in stödunderlag, tips och inspiration för rörelse från hittills 30 specialidrottsförbund. Specialidrottsförbundens tips och underlag visar upp vilken mångfald av möjligheter som finns och på det sättet kan idrottsrörelsen tillsammans inspirera och underlätta så varje barn ska kunna hitta det som ger lust till rörelse. 

Hand the ball Challenge
Svenska handbollförbundets bidrag till projektet är Hand the ball Challenge, som är en aktivitetssatsning skapad för att inspirera skolor till rörelse och aktivitet både inne i klassrummet och ute på skolgården. Tanken var att ta fram material som kan användas av skolor direkt utan Hand the Ball-utbildning som ett enkelt hjälpmedel i deras dagliga arbete. Men vi ser det även som ett kreativt inslag för alla våra utbildade Hand the Ball-föreningar runt om i landet, där de får ett till sätt att använda den gröna bollen på samt motivera barn och unga till inkluderande aktiviteter. Därför ingår nu en Challengelåda gratis inom det materialkit som föreningar får vid våra ordinarie utbildningar.

Låda full med utmaningar
Hand the ball Challenge levereras i en grön låda, full med utmaningar som kan utföras med vår mjuka gröna streethandboll och som eleverna kan göra både på egen hand eller med en ledare. Tanken är att lådan kan hängas upp på en krok i klassrummet och därmed alltid finnas tillgänglig för eleverna. Vår filosofi är att det ska vara enkelt att aktivera sig!

Utmaningarna ska öka motivationen till rörelse
Utmaningarna består av olika kort som har som syfte att skapa rörelse kombinerat med samarbete, kommunikation och förståelse för varandra. I vår ordinarie verksamhet Hand the ball utbildar vi inom pedagogik till barns rörelse och här är autonomi ett stort fokus för att öka motivationen till aktivitet. Därför är många av korten skrivna utifrån valmöjlighet och kreativitet för att öka barnets upplevelse av självbestämmande.

Vad innehåller lådan?
1 st låda som kan hängas upp på en krok
1 st grön streethandboll med värdegrundsord
1 st instruktionsguide
20 st rörelsekort med aktiviteter utomhus
30 st rörelsekort med aktiviteter inomhus

Vi har redan skickat ut de 50 första lådorna. Är du intresserad av en eller flera lådor till din verksamhet,
besök Hand the ball challenge >>

Här hittar du inspiration från 30 olika idrotter >>

Här hittar du tips, inspiration och information om arbetet med Rörelsesatsning i skolan >>

Hand The Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt.

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, inomhus eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer på handtheball.se

Kontakta projektledare Jennie Linnéll