Hem / Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning

Svenska Handbollförbundet (SHF) erbjuder löpande utbildningstillfällen inom Hand the Ball. Kontakta ditt distrikt eller maila This is a mailto link vid intresse. Vi utbildar föreningar anslutna till SHF men är öppna för alla verksamheter som är intresserade. Exempelvis har vi utbildat skolor, Skol-IF, NIU Gymnasier samt föreningar inom andra idrotter.

I tidigare projekt har man med Hand the Ball arbetat med ett inkluderingsperspektiv i samhället och idag har vi många olika projekt i gång. Hand the Ball används ofta med integration som syfte då man aktiverar områden där idrottsrörelsen inte är så stark, men även ur perspektivet att den mjukare bollen och pedagogiken kan attrahera barn som vanligtvis inte är så fysiskt aktiva. 

Föreningen deltar vid ett utbildningstillfällena med 2-4 deltagare med innehåll inriktat på konceptets värdegrund, ledarskap, pedagogik. I värdegrunden står inkludering, gemenskap, likvärdighet och fairplay i fokus. I processen får man även stöttning i planering och samverkan med kommuner, skola och personal av Hand the Ball samt sitt distrikt.   

Föreningar inom SHF som är intresserade av att bli en del av Hand the Ball kan söka projektmedel för att starta upp rörelseprojekt i närområdet som riktar sig mot barn och ungdomar.  

Utbildningen kan finansieras av föreningen eller av SHF genom erhållet projektstöd. I utbildningen ingår ett startpaket med 20st gröna streethandbollar (med värdegrundsord på), 1 bollsäck, 1 rebounder och 1 mål. Varje deltagare får egen digital övningsbank i 1 år genom sideline och projektet får ta del av framarbetat spin-off material.

Efter deltagande vid utbildning legitimeras föreningen/verksamheten och äger rätt att säga att man jobbar med Hand the Ball och får använda logotypen. 
 
Kostnad:

Förening ansluten till SHF: 10.000kr

Andra verksamheter: 12.000 kr

Hand The Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt.

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, inomhus eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer på handtheball.se

Kontakta projektledare Jennie Linnéll