Hem / Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning

 

Utbildningstillfällen hösten 2020 


SHF erbjuder åtta utbildningstillfällen för föreningsinstruktörer till Hand the Ball. 
 
Tid: 16.00-20.00   
Utbildare: Jennie Linnell 

  • 17/8 Bollnäs
  • 18/8 Östersund
  • 19/8 Umeå
  • 20/8 Boden
  • 25/8 Örebro
  • 27/8 Linköping
  • 16/9 Trollhättan
  • 23/9 Växjö

Föreningar som är intresserade av att bli en del av Hand the Ball kan söka projektmedel fram till den 15 augusti 2020 för att starta upp rörelseprojekt i närområdet som riktar sig mot barn och ungdomar.  

I tidigare projekt har man med Hand the Ball arbetat med ett inkluderingsperspektiv i samhället. Dels inom integration då man aktiverat områden där idrottsrörelsen inte är så stark, men även ur perspektivet att den mjukare bollen och pedagogiken kan attrahera barn som vanligtvis inte är så fysiskt aktiva. 

För att vara med under 2020 ska föreningen delta vid något av utbildningstillfällena med 1-4 deltagare för vidareutbildning kring projektets värdegrund, pedagogik och erfarenheter kring planering och samverkan med kommuner, skola och personal. I värdegrunden står inkludering, gemenskap, likvärdighet och fairplay i fokus.   

Utbildningen finansieras av SHF och till viss del genom erhållet projektstöd. I utbildningen ingår ett startpaket med 20 bollar, 1 bouncer och 1 mål och instruktörs T-shirt. 

Efter genomgången utbildning legitimeras föreningen och äger rätt att säga att man jobbar med Hand the Ball och får använda logotypen. 
 
Föreningen faktureras 8 000 kr för ovanstående utifrån erhållet projektstöd. 

Hand The Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt.

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, inomhus eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer på handtheball.se

Kontakta projektledare Jennie Linnéll