Hem / Kom igång / Hand the Ball i föreningen

Hand the Ball i föreningen

Hand The Ball fokuserar på lek, rörelse, utmaning, roliga upplevelser och kommunikation genom användandet av den gröna, mjuka bollen. Huvudmålet är att skapa en ny och modern kultur inom rörelse där just den gröna bollen är den centrala delen av alla aktiviteter. Den första uppgiften våra föreningsledare får är därför att förstå de värderingar, attityder och riktlinjer som Hand The Ball-konceptet står för och som förebild börja inspirera deltagare till rörelse. En instruktör ska efter utbildningen kunna förstå, förmedla och praktisera konceptet samtidigt som hen har full frihet att utveckla, promota och hitta nya sätt att arbeta.

Utbildningen omfattar 4 timmar och innehåller tekniska och pedagogiska delar som tillexempel projektets värdegrund, pedagogik och projektets erfarenheter kring planering och samverkan med kommun, skola och personal. Målet med utbildningen är att lära ut vår värdegrunden och hur vi kan sprida vår kärlek till rörelse vidare till de barn vi arbetar med. Man går igenom utbildningsmaterial där pedagogik, motivation och ledarskap utgör de stora beståndsdelarna. I de praktiska momenten ger vi inspiration till hur man kan använda den gröna bollen i olika miljöer och på kreativa sätt.

För att föreningen ska få använda sig av Hand the Balls logotyp samt äga rätten att säga att man bedriver verksamheten ska alla aktiva instruktörer ha genomgått utbildningen.

Priset för utbildningen är 10.000 kronor och föreningen skickar 2-4 st ledare. I utbildningen ingår ett startpaket med 20st gröna streethandbollar (med värdegrundsord på), 1 bollsäck, 1 rebounder och 1 mål. Varje deltagare får egen digital övningsbank i 1 år genom sideline och projektet får ta del av framarbetat spin-off material. Föreningen faktureras 10.000 kronor oavsett hur många ledare som går utbildningen (upp till fyra personer) men fyller man inte alla platser kan man skicka fler vid annat tillfälle utan kostnad. Man får självklart skicka fler än 4 ledare och betalar i så fall endast 500kr/person.

Föreningen kan söka projektmedel av Svenska Handbollförbundet till utbildning av ledare.

Under Anmälan: Skriv gärna "Se flik instruktörsutbildningar"

Anmälan

Klicka här för aktuella utbildningar.

 

Ambassadörer

I distriktsförbunden finns utbildade Hand the Ball-ambassadörer som kan stötta lokala projekt och initiativ i hur föreningen kan starta upp och bedriva projekt inom konceptet. I och med att varje distrikt har en ambassadör utbildad kan vi bygga och stärka kunskapskedjan kring konceptet så mycket som möjligt. 

Ambassadörerna är föreningens kontakt och kan erbjuda information om vad Hand the Ball står för, hur och var föreningsledare anmäler sig till utbildningar och hjälper föreningen i att hålla sig inom konceptets ramar i utförandet. 

Kontakta er ambassadör

Hand The Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt.

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, inomhus eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer på handtheball.se

Kontakta projektledare Jennie Linnéll