Hem / Om registerutdrag

Om registerutdrag

Vid Riksidrottsmötet 2019 (RIM) togs beslut om att föreningar i Sverige ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen (”Ledaren”) och har direkt och regelbunden kontakt med barn. Inhämtande av begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister samt lagen om registerutdrag för personer som ska arbeta med barn.[i]

Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020.

Beslutet att föreningar är skyldiga att inhämta ett utdrag ur belastningsregistret är ett viktigt redskap i arbetet med att skapa ett stärkt skydd för barn mot sexuella kränkningar och övergrepp inom idrottsrörelsen.

Ett annat viktigt redskap för att skapa en trygg idrott för alla barn inom idrottsrörelsen är att ta referenser från eventuella tidigare föreningar som Ledaren har varit verksam i.

 

Vilka personer omfattas av kravet
Alla ledare som har regelbunden och återkommande direkt kontakt med föreningens barn och ungdomar, det vill säga alla under 18 år, och som i sin roll som ledare tillsammans med barnen vistas i tränings- och tävlingslokaler och omklädningsrum. Kontrollen omfattar alla ledare som har fyllt 15 år och därmed uppnått åldern för straffbarhet.

Av förarbetena till lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn[ii] framgår att inhämtande av utdrag ur belastningsregistret omfattar personer som utför ett arbete som ger utrymme för att utsätta barn för sådana övergrepp och avser arbeten där arbetsuppgifterna i väsentlig grad består i att, huvudsakligen utan vårdnadshavarens eller någon annan vuxens närvaro träna, sköta eller annars ta hand om eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med barn.

Observera att rätten för föreningen att inhämta utdrag aktualiseras först då någon faktiskt har erbjudits ett uppdrag eller liknande. Det är inte tillåtet att begära att alla sökanden/intresserade först visar upp utdrag och att arbetsgivaren/föreningen därefter gör urvalet om vem som ska anlitas.

 

Läs mer om utdrag ur beslastningsregisteret

Du som är handbollsledare eller -tränare är en del av svensk handboll. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik. Motståndare hälsar på varandra innan matchstart och respekterar varandra under match. Du som är ledare har ett stort ansvar att föregå med gott exempel.

På de här sidorna hittar du som vill bli handbollstränare information om hur du kommer igång med din utbildning. 

Du som redan är tränare/ledare hittar information som vi tycker är viktig att du känner till, exempelvis information om hur du vidareutbildar dig. Du hittar även tips på utbildningar och litteratur inom områden som skadeförebyggande träning, kost och träning för spelare med funktionsvariationer. Du hittar information om trygg idrott, information från BRIS stödlinje för ledare samt medicinska råd.

Välkommen till svensk handboll.