Hem / Idrottslärare

Idrottslärare

Svenska Handbollförbundet har tagit fram material, övningar och tips till dig som är idrottslärare och som ska genomföra övningar i handboll under lektionstid.

 

Handbok i handboll, lektionsförslag

Svenska Handbollförbundets uppgift är att utveckla och popularisera handbollsporten. Därför ligger det i vårt intresse att idrottsundervisningen i skolan, där alla barn och ungdomar finns, ger en så positiv upplevelse av handboll som möjligt.

Vi vill med handbok i handboll underlätta för dig som är lärare och som undervisar i ämnet idrott och hälsa att genomföra en bollspelsperiod med inriktning på handboll. Genom detta material vill vi förmedla grundläggande kunskaper om idrotten handboll, men även ge tips och övningsval som kan anpassas efter den grupp man står inför. Tanken är också att belysa idrotten handboll som metod för att nå idrottsämnets syfte och mål.

Materialet är indelat i tre olika nivåer, så att du som lärare lätt kan anpassa undervisningen efter elevernas kunskaper men också få en egen kunskap om hur man kan utveckla spelet under skolans alla stadium.

Det är vår förhoppning att många lärare - med små eller stora handbollskunskaper - i detta material ska hitta tips, idéer, övningsval samt stöd till varför du ska använda dig av handboll i skolan, vilket i sin tur leder till att eleverna får positiva upplevelser och ett intresse för idrotten handboll.

Ladda ned handbok i handboll

 

Bollekar

I materialet hittar du som är lärare för elever i 6-12 årsåldern förslag på olika lekar med handbollen som redskap.

Ladda ned materialet bollekar

Du som är handbollsledare eller -tränare är en del av svensk handboll. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik. Motståndare hälsar på varandra innan matchstart och respekterar varandra under match. Du som är ledare har ett stort ansvar att föregå med gott exempel.

På de här sidorna hittar du som vill bli handbollstränare information om hur du kommer igång med din utbildning. 

Du som redan är tränare/ledare hittar information som vi tycker är viktig att du känner till, exempelvis information om hur du vidareutbildar dig. Du hittar även tips på utbildningar och litteratur inom områden som skadeförebyggande träning, kost och träning för spelare med funktionsvariationer. Du hittar information om trygg idrott, information från BRIS stödlinje för ledare samt medicinska råd.

Välkommen till svensk handboll.