Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer

Allmän information

Syftet med denna skrift är att tydliggöra vad det är som gäller inom ramen för den spelarutbildning Mellansvenska Handbollförbundet bedriver från 13 års ålder och uppåt. Här nedan har vi därför tecknat ned ett antal tankar och idéer runt det rent praktiska och administrativa som våra instruktörer och ledare kring distriktslagen skall känna till runt vår verksamhet.

Vi behöver knappast förtydliga att de som arbetar med distriktslagsverksamheten även ska vara pålästa och införstådda med de Intentioner och den Policy som finns för verksamheten. Dessa ligger på MSHF:s hemsida under ”Distriktslag” eller i vår Dropbox för vidare läsning. 

Licenser och försäkringar

Spelarna är anslutna till spelarlicens och försäkring via Folksam och den nya laglicensen. Genom denna licens är varje spelare olycksfallförsäkrad i Folksam. I laglicensen finns endast en nivå, A-licensen. I denna ingår ersättning för kostnader för tandskador, invaliditet och dödsfall samt ger som tidigare en akutersättning. Akutersättningen utbetalas som ett engångsbelopp baserat på skadans diagnos. Vidare ingår krisförsäkring. Mer information om innehållet kommer att finnas på särskild hemsida som upprättas under juni 2014.

För ungdomar under 15 år gäller precis som tidigare att man omfattas av licensskyddet, i samma omfattning som de äldre spelarna.

Ni kan läsa mer om laglicenser och dess innebörd via följande länk;

http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Tavling/Laglicens/                              

Bollar

Alla spelare skall ha med sig egna bollar till våra handbollsträningar och distriktslagssamlingar. Har de inte tillgång till boll kan de köpa det hos våra samarbetspartners, Kempa och Stadium. De har bra priser och en hel del variation i sitt utbud som säkerligen skall passa. Se till att bollarna inhandlas i rätt storlek. För konsultation här hänvisar vi till kansliet och dess personal.

Material

Distriktslagens instruktörer och ledare genomför sina träningar och verksamhet i av MSHF utsedd klädsel i enlighet med våra gällande sponsoravtal. Alla ledare tilldelas overall, pikétröja och t-shirts från MSHF.

Varje lag blir tilldelade en sjukvårdsväska som ni kan/skall använda i samband med era träningar och läger.

Under säsongen kommer ni också att behöva ta in storlekar på overaller, matchkläder och t-shirts på era spelare. Mallar för dessa beställningar ligger i Dropboxen under ”Mallar”. 

Nycklar/Upplåsning av hallar

Ta alltid för vana att stämma av det här med nycklar och upplåsning av hallarna innan ni har lägersamlingar. Lite jobbigt om spelare åker långt och vi inte kommer in i hallarna vi har bokat.

Utbildningar

Om du som tränare/ledare är intresserad av någon vidareutbildning inom ramen för ditt uppdrag som distriktskapten/instruktör/ledare är du välkommen att ta upp den diskussionen med utbildnings-kommittén och/eller kanslipersonalen. I detta fall hänvisar vi till Stig Nordin, ordförande i Utb-kommittén.

Matcher och protokoll

I alla lägen måste vi ta tillfället i akt att marknadsföra oss och vår verksamhet. Därför är det väldigt bra om någon i eller runt omkring laget kan skriva några rader och maila in till kansliet när ni haft någon form av verksamhet. I dessa fall lägger vi naturligtvis upp detta på vår hemsida så fort det bara går. I de fall ni skall spela träningsmatcher och/eller turneringar finns lämpliga matchprotokoll på förbundets kansli. 

Domare

När ni vid behov skall spela träningsmatcher med distriktslag och behöver domare kontaktar ni kansliet. Då tillsätter vi domare till era matcher. Betalning av domare i dessa fall administreras direkt av förbundet.

Adressuppgifter

Uppgifter på alla spelare som är uttagna och kallade skall löpande hållas så uppdaterat som möjligt så att vi med lätthet kan få tag i spelare vid behov. Här är vi tacksamma för all hjälp vi kan få från er ledare. Försök att stämma av det här på alla era läger. Det är ju att bara lägga fram den aktuella listan och låta spelarna ändra eventuella felaktigheter. Aktuella listor kommer att läggas i Dropboxen.

Sverige Cupen

Mellansvenska Handbollförbundet deltar som alltid med ett flick- och ett pojklag varje år från våra olika distrikt i Sverige Cupen. 

För resor, boende och uppehälle vid dessa turneringar gäller följande;

Resor:          

Förbundet står för resorna för ledarna till lagen till och från Nyköping. Spelarna samlas direkt på plats i Nyköping.

Mat och Logi:

Spelare och ledare bor på hårdförläggning på skolan i anslutning till hallen i Nyköping. Spelare och ledare tillhandahålls med gästkort vilket innebär att 6 mål mat ingår i det här. Kompletterande måltider eller mellanmål för respektive lag stå för själva.

Arvoderingar

De arvoden som gäller när du arbetar med MSHF:s läger verksamhet är följande; 100 kr/tim, max 6 timmar/dag.  Dvs. maxbelopp för en dagsersättning är 600:-/dag. Detta gäller för 3 (tre) ledare per lag. Hur detta arvode fördelas i gruppen av ledare avgör gruppen själva, dock skall det kommuniceras med kansliet.

Mallar

I Dropboxen finns en mapp som heter MALLAR. Där ligger det mallar för ifyllande av arvoden, deltagarlistor, brevpapper och annat smått och gott. Dessa skall fyllas i och användas i samband med vår verksamhet. Vad det gäller arvoderingar är det också bra om det är rätt ifyllda för snabb hantering.

Några av dessa dokument finns också på vår hemsida under rubriken, dokumentbank.

Ansvars- & Rollfördelning av lägerverksamheten

Med start från Breddläger 1 och upp till Utvecklingsläger ansvarar respektive lag för bokning av lokaler och annat till varje läger. Vi skulle kunna säga att lägren arrangeras lokalt av varje lag. Vem som sen gör vad inom ledarstaben är upp till varje lag att definiera.

Till de läger som MSHF arrangerar, läs Elitläger 1 och 2, kallas spelarna centralt (dock efter uttagning gjord av respektive lag och ledare). Dessutom lägger vi upp program, bokar ev. externa tränare/föreläsare vid behov. Program skickas som regel ut någon månad innan lägret skall genomföras. Dessa läger hålls i Katrineholm.

Här följer en lämplig rollfördelning inom laget.

Coach:

Tränare, instruktör, säsongs - träningsplanering, scouting av spelare, Ind. samtal med spelare. Ansvarig Matchcoach.

Ass. coach:

Hjälptränare, hjälpinstruktör, delaktig i säsongs- och tränings-planering, scouting av spelare, ind. samtal med spelare. Assisterande matchcoach.

Team Manager:

Ansvarig för bokningar, resor, mat, administration (adresslistor, redovisningar till kansli, praktiska ting). Delaktig i planering.

Material/Övrigt:

Ansvarig för matchställ, material till träning. Beställning av varor och tjänster till laget.

Mat

Mat till spelarna ordnas och ingår i våra Elitläger och under Sverige Cupen. Under bredd- och utvecklingsläger ordnar respektive lag mat till sitt respektive lag utifrån eget tycke och smak. Dock ingår detta INTE i någon lägeravgift. Så vill ni ge spelarna mat, betalar de maten själv och på plats. Vi önskar inga fakturor på mat till kansliet.

Ekonomi

Följande kostnadsläge gäller till våra läger under säsongen 14/15.

Breddläger - halv dag = 275 kr.

Breddläger och Utvecklingsläger - hel dag = 550 kr.

Elitläger och Sverige Cupen = 1000 kr.

De redovisningar ni fyller i efter varje tillfälle skall redovisas så fort som möjligt till kansliet efter genomförd aktivitet. Det gäller deltagarredovisningen samt detaljredovisningen som fylls i för våra ledare.

Mellansvenska Handbollförbundet

Utbildningskommittén

gm Uffe Nyström

Utvecklingscoach

Uppdaterad: 2014-09-24 15:19

Nyheter

 
Mellansvenska Handbollförbundet
MunktellArenan, Verkstadsgatan 5
633 42 Eskilstuna
Telefon: 0104764290, 0104764291