Hem / Klartecken för USM steg 3

Klartecken för USM steg 3

Steg 3 i Gjensidige USM kan spelas. Det står klart efter regeringens senaste information om åtgärder för att minska smittspridningen. SHF har beslutat att göra om gruppindelningarna för att få bort långa reseavstånd för gästande lag.

Av den information som kommit från regeringen och Folkhälsomyndigheten framgår att den ordinarie tävlingsverksamheten som bedrivs av Svenska Handbollförbundet och distriktsförbunden kan fortsätta. Tävling med övernattning ska dock undvikas.

Med anledning av det har SHF inlett ett arbete med att göra om USM-grupper för att möjliggöra spel utan övernattning på spelorten. Tävlingsavdelningen har i uppdrag att gå igenom alla klasser och skapa lösningar som i möjligaste mån gör att deltagande lag får spela steg 3.

Målet är att så långt det går behålla redan utsedda arrangörer och att inte förändra storleken på grupperna, men det kommer troligen inte att gå i alla klasser. De principer för gruppindelningar som normalt sett används i Gjensidige USM kommer inte att kunna användas.

SHF arbetar nu för att snabbt skaffa sig en överblick och därefter börja skapa nya grupper. Tävlingsavdelningen kommer de närmaste dagarna att ha begränsade möjligheter att besvara frågor om USM.  

Varje arrangör måste säkerställa att dess arrangemang är säkert ur ett smittskyddsperspektiv. Läs mer om på vår samlingssida för coronainformation (klicka här)