Hem / Handboll i Sverige / 16 spelare på alla serienivåer

16 spelare på alla serienivåer

Från och med säsongen 2021-2022 är det tillåtet med 16 spelare i matchtruppen på alla serienivåer i svensk handboll.

Svenska Handbollförbundet har beslutat att ändra tävlingsbestämmelserna. Från och med den 1 juli blir det tillåtet för alla lag på alla serienivåer att ha 16 spelare inskrivna i matchprotokollet.

Tidigare var det tillåtet med 16 spelare i Handbollsligan och SHE, 14 spelare i övriga seniorserier och 17 spelare inom ungdomshandbollen. I och med beslutet kommer det i framtiden att vara tillåtet med 16 spelare i alla lag.

Frågan om antal spelare i matchtruppen har debatterats och diskuterats flera gånger de senaste åren. Våren 2020 beslutade Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté (TK) att tillsätta en arbetsgrupp som bland annat fick i uppgift att analysera för- och nackdelar med att tillåta 16 spelare i matchtruppen från allsvenskan och nedåt.

Under det gångna tävlingsåret har gruppen arbetat fram ett förslag om att i framtiden tillåta 16 spelare på alla nivåer. Våren 2021 beslutade TK att föreslå förbundsstyrelsen (FS) att ändra på dagens bestämmelser. I slutet av maj beslutade FS att godkänna den föreslagna ändringen av tävlingsbestämmelserna.