Hem / Handboll i Sverige / 1 maj - historiskt datum för nya distriktsorganisationen

1 maj - historiskt datum för nya distriktsorganisationen

Från och med idag, den 1 maj 2021, tar svensk handboll steget in i en ny distriktsorganisation. Nuvarande 13 specialdistriktförbund (SDF) går samman och bildar fem nya.

Handbollförbundet Mitt, -Norr, -Syd, -Väst och -Öst kommer tillsammans att utgöra handbollens nya distriktsorganisation.

 - Ett arbete där alla deltagit och som har pågått sedan 2018 och nu når sitt mål. Lördagen den 17 april genomfördes den avslutande ordförandekonferensen i den ”gamla” distriktsorganisationen och enigheten där var stark, berättar projektledaren Sture Gustafsson.


De 13 SDF:ens respektive ordförande var samlade, tillsammans med elitorganisationerna och förbundsstyrelsen, för att ta ställning till ett antal frågor som ska underlätta och vägleda övergången. Frågor som behandlades under dagen var bland annat ny arbetsordning där syftet har varit att skapa tydliga roller och ansvarsfördelning mellan förbundets centrala organisation och distriktsorganisationen. Vidare antog ordförandekonferensen en ny grafisk profil för de nya distriktsförbunden, lanseras i samband med distriktsomläggningen den 1 maj. Frågor som harmonisering av föreningarnas årsavgifter, sanktionerade turneringar, gemensam kontoplan och framtida ekonomiredovisning och system fanns också på agendan.

 

-Det är mycket spännande som händer nu inom svensk handboll. Våra landslag skördar stora framgångar samtidigt som alla är redo att genomföra den största organisationsförändringen som genomförts, för en bättre och mer jämställd framtid, säger Sture och avslutar:

-Parallellt med detta är handbollen mitt uppe i en pandemi där vi kan notera att en stor del av verksamheten ligger nere och har en tuff väg tillbaka. Tillsammans står handbollen väl rustade för att ta oss an dessa utmaningar och står ännu starkare för att möta framtiden. Nu byggs svensk handboll för det stora vi:et.