Hem / Handboll i Sverige / Information om seniorserier med anledning av coronapandemin

Information om seniorserier med anledning av coronapandemin

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd som började gälla den 14 december har Svenska Handbollförbundet (SHF) fattat ett antal beslut gällande det nationella seriespelet.

SHF är medvetet om att det är många som oroas av läget till följd av pandemin och att ett återupptagande av seriespelet känns avlägset. Vi har dock fortfarande ambitionen att slutföra våra serier för seniorer och har tagit fram tre alternativa datumplaneringar för våren. Varje alternativ har ett startdatum för matchspel som vi har lagt in, med förhoppning om att vi tills dess har fått nya direktiv som gör det möjligt att börja spela.

 

Alternativ 1

Den första datumplaneringen aktiveras idag och ser ut enligt nedan.

 • Handbollsligan, SHE och de två allsvenska serierna fortsätter att spela enligt ursprunglig planering.
 • Kval till Handbollsligan respektive SHE ligger kvar enligt ursprunglig planering.
 • Seniormatcher från division 1 och nedåt får inte spelas före 2021-02-01.
 • Seriespelsperioden förlängs fram till 2021-05-10, vilket frigör utrymme för fem spelomgångar.
  • Respektive administrerande förbund avgör hur det nya utrymmet ska utnyttjas, men grundtanken är att den ursprungliga terminplanens omgång 12–16 ska läggas in under perioden 2021-04-07–2021-05-10.
  • Matcher som sedan tidigare ligger inplanerade i februari och mars ligger tillsvidare kvar. Administrerande förbund kan dock besluta om undantag från detta om den nya planeringen kräver detta.
 • Följande kvalspel stryks:
  • Kval till damallsvenskan
  • Kval till damer division 1
  • Kval till herrallsvenskan
  • Kval till herrar division 1
  • Kval till herrar division 2
 • Detta innebär att kvalstrecken i berörda serier tas bort.
 • Eventuella kvalspel till lägre nivåer än damer division 1 och herrar division 2 beslutar respektive region och administrerande distriktsförbund om själva.
 • Planeringen för alternativ 1 ska av administrerande förbund presenteras för deltagande föreningar senast 2021-02-03. Om det sker förändringar i februarischemat måste dock detta meddelas senast 2021-01-13.

 

Alternativ 2

Om spel enligt alternativ 1 inte blir möjligt aktiveras alternativ 2. Besked om detta kommer att meddelas senast 2021-01-25.

 • Handbollsligan, SHE och de två allsvenska serierna fortsätter att spela enligt ursprunglig planering.
 • Kval till Handbollsligan respektive SHE ligger kvar enligt ursprunglig planering.
 • Seniormatcher från division 1 och nedåt får inte spelas före 2021-03-01.
 • Alla serier från division 1 och nedåt omvandlas till enkelserier.
  • Administrerande förbund skapar en ny serieplanering för detta, men grundplanen för enkelserien ska vara att lagens matcher från omgång 1–11 ska utgöra den nya serien.
  • Redan spelade matcher från hösten ligger kvar i den nya planeringen.
  • För serier med särskild lottning får administratören i uppdrag att skapa en ny planering som i möjligaste mån speglar en rakt lottad enkelserie (där lagen har antingen fem eller sex bortamatcher)
 • Tidsperioden att slutföra dessa enkelserier blir 2021-03-01 – 2021-04-11.
 • I detta alternativ genomförs de kvalspel som ströks i alternativ 1, dock i bantad form. Kvalspelsperioden är 2021-04-12 – 2021-05-02. Planering för detta kval presenteras senast 2021-01-25.
 • Planeringen för alternativ 2 ska av administrerande förbund presenteras för deltagande föreningar senast 2021-02-17, men om det finns matcher där det råder särskilda förutsättningar (exempelvis att det krävs bokning av flygbiljetter) så bör administratören fastställa dessa snarast möjligt efter att alternativ 2 har aktiverats.

 

Alternativ 3

Om spel enligt alternativ 2 inte blir möjlig aktiveras alternativ 3. Besked om detta kommer att meddelas senast 2021-02-22.

 • Handbollsligan, SHE och de två allsvenska serierna fortsätter att spela enligt ursprunglig planering.
 • Kval till Handbollsligan respektive SHE ligger kvar enligt ursprunglig planering.
 • Seniormatcher från division 1 och nedåt får inte spelas före 2021-03-22.
 • Alla serier från division 1 och nedåt spelas som enkelserier.
  • Administrerande förbund utgår ifrån den serieplanering som lades i alternativ 2. I möjligaste mån ska matcher som är inlagda under perioden 2021-03-22 – 2021-04-11 ligga kvar (slutet av spelperioden i alternativ 2)
  • Seriespelsperioden för att slutföra dessa enkelserier blir 2021-03-22 – 2021-05-02.
 • Följande kvalspel stryks:
  • Kval till damallsvenskan
  • Kval till damer division 1
  • Kval till herrallsvenskan
  • Kval till herrar division 1
  • Kval till herrar division 2
 • Detta innebär att kvalstrecken i berörda serier tas bort.
 • Eventuella kvalspel till lägre nivåer än damer division 1 och herrar division 2 beslutar respektive region och administrerande distriktsförbund om själva.
 • Planeringen för alternativ 3 ska av administrerande förbund presenteras för deltagande föreningar senast 2021-03-10. Om det sker förändringar av matcher som enligt alternativ 2 var inplanerade under perioden 2021-03-22 – 2021-04-11 så bör dessa meddelas snarast möjligt efter att alternativ 2 har aktiverats.

 

Om spel enligt alternativ 3 inte blir möjligt kommer seriespelet för division 1 och nedåt att avvecklas och lagens serienivåer säsongen 2021–2022 att vara desamma som säsongen 2020–2021. För lag som har dragit sig ur gäller dock de ordinarie tävlingsbestämmelserna gällande inplacering i serieträdet (se tävlingsbestämmelserna § 1:11).