Hem / Handboll i Sverige / Med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad tisdag 23 september 18:08.

Den här nyheten publicerade första gången den 3 mars 2020 och uppdateras kontinuerligt med ny information, nya rekommendationer och nya beslut

Observera att information, råd, rekommendationer och beslut gäller i nuläget och tillsvidare. Läget kan snabbt förändras och tagna beslut och rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel. 

För aktiviteter längre fram än de som beskrivs nedan bevakar vi utvecklingen och fattar fortlöpande beslut.

Vi följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

 

Viktiga uppdateringar

Här följer en sammanställning över de senaste månadernas viktigaste uppdateringar i texten, mindre uppdateringar och korrigeringar av texten anges ej.

23 september:
Särskild information:
verksamhet från den 29 september.
Föreningsverksamhet; Stödpaket, kompensationsstöd: Från den 15 oktober till den 26 oktober klockan 12:00 kan föreningar ansöka om kompensationsstöd för perioden maj till september 2021.
Övrig text:
allmänna uppdateringar.

7 september:
Särskild information: deltagartak och utrymmesbegränsningar tas bort från den 29 september.

20 augusti:
Föreningsverksamhet:
uppdaterade bestämmelser gällande arrangemang av turnering.


Särskild information

Publicerat 2021-09-23: Regeringen och Folkhälsomyndigheten har tidigare meddelat att många restriktioner tas bort den 29 september. Från och med den 29 september finns inte längre något deltagar- eller publiktak kvar, de utrymmesbegränsningar som tidigare funnits tas bort och många föreskrifter och allmänna råd riktade till enskilda och verksamheter med anledning av covid-19 upphör. Allmänna råd riktade till den som är ovaccinerad införs. 
Publicerat 2021-09-07: Regeringen meddelade under en presskonferens den 7 september att deltagartaket tas bort, såväl inomhus som utomhus, och att inga utrymmesbegränsningar längre kvarstår efter den 29:e september.

Läs mer om vad det innebär här.


 Tävlingsverksamhet

 

Särskilda rutiner vid konstaterad covid-19 i laget 

11 sep 2020 Beslut om särskilda rutiner vid konstaterad covid-19 *

*De särskilda rutinerna kommer att uppdateras inför lättnaderna som genomförs den 29 september 2021.

 

Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering

Materialet ger föreningar vägledning kring hur matcher ska hanteras så att riskerna för spridning av coronaviruset minimeras. Bestämmelserna informerar även om vad som gäller avseende publik. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen och kommer med nya rekommendationer och bestämmelser när myndigheter och regeringen tar fram nya eller uppdaterar sina. 

Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering med anledning av coronaviruset, gällande från och med den 20 augusti 2021.

"Nationella rekommendationer och bestämmelse..." upphör att gälla den 29 september.

 
Att fortsätta att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt. Verksamheter har fortsatt ett stort ansvar för att motverka smittspridning. 

Föreningsverksamhet

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har tidigare meddelat att många restriktioner tas bort den 29 september. Från och med den 29 september finns inte längre något deltagar- eller publiktak kvar, de utrymmesbegränsningar som tidigare funnits tas bort och många föreskrifter och allmänna råd riktade till enskilda och verksamheter med anledning av covid-19 upphör. Allmänna råd riktade till den som är ovaccinerad införs.  

Läs mer om vad som gäller från och med den 29 september här.

Till den 29 september gäller:

De allmänna råden som tidigare var riktade specifikt till idrotten och vissa åldersgrupper har tagits bort sedan den 1 juli 2021, men alla individer och verksamheter har fortsatt ett stort ansvar för att motverka smittspridning.

Att fortsätta att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt. Verksamheter har fortsatt ett stort ansvar för att motverka smittspridning.

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. Information om vad du ska göra om du blir sjuk hittar du på sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk på folkhalsomyndigheten.se. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.


Uppdaterade bestämmelser gällande arrangemang av turnering

Svenska Handbollförbundet har uppdaterat Bestämmelser för handbollsturneringar under pandemin. Dessa börjar gälla den 23 augusti 2021. Dokumentet är ett komplement till Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering med anledning av coronaviruset, gällande från och med den 20 augusti 2021.

Dokumentet "Nationella rekommendationer och bestämmelser..." samt dokumentet "Bestämmelser för handbollsturneringar..." upphör att gälla den 29 september 2021.

 

Folkhälsomyndighetens råd

Fritids- och idrottsaktiviteter bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan tillexempel göras genom att:

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • resa till och från aktiviteten på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • om det är möjligt utföra aktiviteten i mindre grupper

Folkhälsomyndigheten avråder inte från inomhusverksamhet, men vid verksamhet inomhus är det viktigt att vidta smittskyddsåtgärder eftersom smitta sprids lättare där än utomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika nära kontakt med flera personer och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda.

För verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, är det därför bra att välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.


Observera att

Distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att hålla verksamhet igång och under vilka förutsättningar.


Affischer

  

Årsmöte

Det kan vara svårt att genomföra föreningens årsmöte i vanlig ordning i år. Det finns olika alternativ att fundera över:

 • Genomföra årsmötet digitalt
 • Genomföra årsmötet utomhus
 • Genomföra årsmötet inomhus, eventuellt med mötesdeltagare som deltar digitalt
 • Skjuta upp årsmötet

Riksidrottsförbundet och Svenska Handbollförbundet ger råd och rekommendationer.

 

Tips på utomhusträning

SISU Idrottsböcker har öppnat upp en av sina webbplatser som är fylld med förslag på övningar och träningsupplägg för stora och små, anpassade för att aktivera hela kroppen utomhus.

Webbplatsen Outdoor training innehåller övningar att använda i skogen, parken, lekplatsen eller trädgården. Det är enkelt att logga in på mobilen och ta med övningarna ut. Det mesta i naturen används som redskap och du får exempel på övningar med stenar, grenar, träd, bänkar, räcken och gungor.

Tillgång till materialet Outdoor training kostar i vanliga fall 150:-/användare men så länge smittrisken för Corona-viruset håller gym- och andra idrottsanläggningar stängda kan alla som vill ta del av alla övningar, tips och träningsupplägg på webbplatsen helt gratis.

Till webbplatsen Outdoor training
.

 

Ekonomi  

Stödpaket, kompensationsstöd

Ny ansökningsperiod

Från den 15 oktober till den 26 oktober klockan 12:00 kan föreningar ansöka om kompensationsstöd för perioden maj till september 2021.

Föreningar och förbund har kunnat ansöka om kompensationsstöd fram till och med april 2021. Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. Föreningar ansöker i IdrottOnline.

 

LOK-stöd

 

 

Arbetsgivare
Skatteverkets samlade information för företagare, föreningar och offentliga aktörer

RF:s samlade information om arbetsgivarfrågor

 

Korttidsarbete
Korttidsarbete kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering och innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Arbetsgivaralliansen och Unionen har tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller medlemmar i branchen Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott. 

Sedan den 7 april 2020 går det att ansöka om stödet hos Tillväxtverket.

Utförligare information om korttidsarbete och beskrivning av hur ansökan ska göras: Ansök om stöd för korttidsarbete.

 

Regler för serveringsställen som restauranger och caféer mm.

Information på folkhalsomyndigheten.se

 

BRIS ger råd

Så pratar du med barn om covid-19.


Lägerverksamhet 

Distriktsläger och föreningar som arrangerar läger/idrottsskolor

Lägerverksamhet kan bedrivas i enlighet med Folkhälsomyndighetens information som du hittar på denna länk. Uppdaterad den 1 juli 2021.
På Folkhälsomyndighetens sida nämns även cuper, observera att Svenska Handbollförbundet har tagit fram särskild information för genomförande av cuper/turneringar. Denna återfinns i dokumentet Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering med anledning av coronaviruset. *Upphör att gälla den 29 september 2021.


Utbildningar, kurser, konferenser och möten

Svenska Handbollförbundet sanktionerar att de utbildningar/kurser så som exempelvis BAS, TS1, TS2 samt övriga kurser som genomförs av distrikten tillsvidare kan genomföras digitalt, exempelvis via Teams. När restriktioner så tillåter kan utbildningarna åter genomföras fysiskt. 

Information om Svenska Handbollförbundets utbildningar

Ytterligare TS3/TU6 för nya deltagare planeras till 2022, ansökan är öppen fram till 15 oktober 2021. Läs mer här. 

Målvaktstränarutbildning (MTU)
MTU3 planeras att genomföras i september eller oktober 2021 – anmälan för ytterligare deltagare kommer komma ut på hemsidan.

MTU4 planeras att genomföras någon gång i november 2021 till januari 2022 – anmälan för ytterligare deltagare kommer komma ut på hemsidan.


Resor

Rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte. På folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om rekommendationen.

Folkhälsomyndighetens information om resor

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på om du planerar att resa såväl inrikes som utrikes.


Utrikes
Aktuell information om UD:s avrådan för icke nödvändiga resor hittar du här.
 


Reseinformation 
På krisinformation.se hittar du all aktuell och viktig information från myndigheterna gällande utrikes resor, rekommendationer, intyg och information om att vistas utomlands.


Svenskar utomlands
Befinner du dig utomlands? Se till att du står med på svensklistan.


Håll dig uppdaterad
Fortsatt gäller att vi ber att samtliga håller sig uppdaterade via folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se och agerar enligt myndigheters rekommendationer och beslut. Observera att läget kan förändras snabbt.


Aktuella regeringsbeslut

regeringen.se hittar du aktuell information med anledning av coronapandemin.

Begränsingar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:  På polisen.se hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi. (Uppdaterad 1 juli 2021).

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige:Regeringen förlänger inreseförbuden för resor till Sverige, både från länder utanför och inom EU/EES. Huvudregeln är fortsatt förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES utom de nordiska länderna om inte vaccinationsintyg, negativt testintyg eller intyg som visar att man tillfrisknat från covid-19 kan visas upp. Från länder utanför EU/EES får man fortsatt enbart resa in i Sverige om man omfattas av något av undantagen i inreseförbudet och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test. De förlängda inreseförbuden gäller till och med den 31 oktober eller tills dess att annat meddelas. Läs mer på regeringen.se.


Skydda dig och andra från smittspridning

Följande information är hämtad från folkhalsomyndigheten.se


Håll avstånd och undvik trängsel

Håll avstånd till andra och undvik miljöer där det kan uppstå trängsel.

Det är särskilt viktigt när du träffar andra under längre tid och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, när det är trängsel där.


Stanna hemma och testa dig även när du har milda symtom

Barn och vuxna som känner sig sjuka ska stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. Det gäller även om dina symtom är milda. Du ska också testa dig och undvika kontakt med andra.

På sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du gör om du blir sjuk och hur du gör för att testa dig. Du kan också läsa på www.1177.se om vad som gäller där du bor.

På sidan Hur länge bör jag stanna hemma beskriver vi hur länge barn och vuxna ska stanna hemma om de blir sjuka.


Arbeta hemifrån om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan arbetar hemifrån. Tala med din arbetsgivare om möjligheterna att arbeta hemifrån. Det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för arbetsmiljön även vid hemarbete.


Umgås utan att bli smittad eller smitta andra

När du träffar personer utanför ditt hushåll eller din närmaste krets bör du se till att minska risken för smittspridning.

Undvik att vara nära varandra, framförallt inomhus. Umgås gärna utomhus och i mindre grupper, träffa inte andra om du har symtom.


Vaccinera dig när du blir erbjuden

Vaccination minskar risken att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det minskar också smittspridning. Alla över 18 år erbjuds vaccin. Planering pågår för att även erbjuda ungdomar 16-17 år vaccin.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen. Det är frivilligt att vaccinera sig men Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som kan att tacka ja till vaccination. På 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen organiseras just där du bor.


Resor utan att bli smittad eller smitta andra

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Välj hellre att gå, cykla eller åka bil istället för att resa med kollektivtrafik där det inte går att boka plats.

Om du reser längre bort och träffar nya människor på resmålet minska risken för smittspridning genom att hålla avstånd och helst träffas utomhus.

Du bör också planera för att kunna isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem på ett sätt som minimerar risken för smittspridning om du får symtom på covid-19.

Reser du till andra länder bör du hålla dig informerad om risken för smitta i landet du är i och vilka regler och restriktioner som gäller på plats och när du kommer hem.


Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händerna. De kan spridas vidare när du till exempel tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du

 • kommer hem eller när du kommer till ditt arbete
 • har varit ute
 • före måltiden
 • vid mathantering
 • efter ett toalettbesök.

Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Du ska också undvika att röra vid ögon, näsa och mun för att undvika att smittämnen når dina slemhinnor. Det är också viktigt att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.


Agera alltid smittsäkert

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor. Det är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.


Svenska handbollförbunddet fortsätter att bevaka utvecklingen och uppdaterar informationen fortlöpande vid nya råd, rekommendationer och beslut.