Hem / Handboll i Sverige / Med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad tisdag 18 januari 09:29.

Den här nyheten publicerade första gången den 3 mars 2020 och uppdateras fortlöpande med ny information, nya rekommendationer och nya beslut

Observera att information, råd, rekommendationer och beslut gäller i nuläget och tillsvidare. Läget kan snabbt förändras och tagna beslut och rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel. 

Vi följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Senaste uppdateringar

Här anges den senaste månadens viktigaste uppdateringar av texten.

18 januari
Särskild information: från och med den 19 januari införs maxtak för publik - 500 personer per sektion tillåts.
Verksamhet inom svensk handboll: uppdatering med anledning av regeringes beslut om maxtak. 

12 januari
Särskild information: nya restriktioner införs från och med den 12 januari 2022.
Verksamhet inom svensk handboll:
uppdateringar med anledning av senast införda restriktioner.

22 december
Uppdaterad information under rubrikerna Verksamhet inom svensk handboll, TävlingsverksamhetFöreningsverksamhet och Läger, cuper och turneringar.

21 december
Särskild information
Restriktioner införs från och med den 23 december.

16 december
Särskild information
Smittskyddsåtgärder för läger och cuper kommer att införas. Informationen har tagits bort i denna artikel då nya restriktioner ersätter dessa.


Särskild information

500 åskådare per sektion tillåts
Regeringen meddelade i ett pressmeddelande på måndagen (17/1) att från och med den 19 januari tillåts 500 åskådare per sektion vid idrottsarrangemang inomhus.

Här kan du läsa artikeln, publicerad 17/1 2022.

Skärpta restriktioner från och med onsdagen
Regeringen meddelade under en presskonferens på måndagen (10/1) att restriktionerna med anledning av smittspridningen skärps från och med onsdagen den 12 januari samt att en hemställan om publiktak inkommit.

Här kan du läsa artiklen, publicerad 11/1 2022.

Restriktioner införs från och med den 23 december
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade under en presskonferens idag onsdag (21/12) att smittskyddsåtgärder införs från och med den 23/12 för att bromsa smittspridningen. Svenska Handbollförbundet återkommer med vilka konsekvenser dessa får för verksamhet inom svensk handboll.

Här kan du läsa artikeln, publicerad 21/12 2021.

Laglighet kring vaccinationsbevis

Riksidrottsförbundet har publicerat två texter om lagligheten kring införande av vaccinationsbevis samt hur man bör agera vid eventuella hot och andra oacceptabla förseelser:

Är det lagligt att en anordnare kan kräva vaccinationsbevis av åskådare?

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/ardetlagligtattenanordnarekankravavaccinationsbevisavaskadare

Hur ska en anordnare agera vid synpunkter eller hot kopplade till vaccinationsbevis?

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/hurskaenanordnareageravidsynpunkterellerhotkoppladetillvaccinationsbevis

Information om införande av vaccinationsbevis

Under torsdagen den 18/11 genomförde Riksidrottsförbundet ett möte tillsammans med specialidrottsförbunden, däribland Svenska Handbollförbundet, för att reda ut vad regeringens besked den 17/11 innebär för idrottsrörelsen. 

Här kan du läsa artikeln, publicerad 18/11 2021.

Vaccinationsbevis kan behövas från 1 december

Regeringen skrev den 17/11 i ett pressmeddelande att man ”avser gå vidare med förslaget om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december”.

Här kan du läsa hela artikeln, publicerad 17/11 2021.


Verksamhet inom svensk handboll

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer från och med den 12 januari och för verksamhet inom svensk handboll gäller:

Sedan den 23 december avråder Folkhälsomyndigheten föreningar från att arrangera eller delta i cuper, läger eller andra större sammankomster/aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan har förlängts och gäller minst till och med den 31 januari.

Avrådan gäller inte ordinarie träningsverksamhet och inte heller enstaka matcher inom ramen för ordinarie seriespel, dock behöver riskreducerande åtgärder sättas in. Idrottsaktiviteter kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. För att veta hur dessa arrangemang kan genomföras mer smittsäkert kan man ta stöd av samma föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Dessutom gäller detta från och med den 12 januari:

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer (läs publik). Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare (läs publik) där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.

 • För serveringsställen införs en begränsning på max 8 personer per sällskap, serveringsställe ska stänga senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.

 • Ett allmänt råd införs om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår. Folkhälsomyndigheten förtydligar vikten av att använda munskydd när många reser tillsammans. Arbeta hemifrån om du kan.

Från och med den 19 januari gäller också (deltagare=publik): 

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 deltagare. Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare. 

Den som har symptom ska inte delta i eller närvara vid vår verksamhet.  

 • Stanna hemma 
 • Testa dig 
 • Undvik att träffa andra 

Dessa råd gäller både den som är vaccinerad och den som är ovaccinerad. Barn yngre än sex år behöver inte testa sig. 


Du har ett fortsatt ansvar att förhindra smittspridning. 

 • Alla och envar bör hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen.


Om du inte är vaccinerad 

 • Skydda dig själv och andra mot att smittas. 
 • Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de över 70 år. 
 • Håll avstånd, undvik onödig trängsel och undvik platser med trängsel. 

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. 

Råd till besökare/publik 

För den som planerar att besöka arrangemang påminner vi om att den som uppvisar symptom ska stanna hemma samt att:

 • Visa hänsyn till din omgivning och undvik onödig trängsel. 
 • Tvätta/desinficera händerna om möjlighet finns.
 • Om du är över 18 år - förbered dig genom att se till att du kan uppvisa giltigt vaccinationsbevis och legitimation vid arrangemang som kräver det. Du ska vara vaccinerad med två doser och det ska ha gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Vaccination är förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test. Hos E-hälsomyndigheten kan du ladda ner ditt vaccinationsbevis. Är du strax under 18 år kan du behöva kunna bevisa att du ännu inte fyllt 18 år. Om du av medicinska skäl inte vaccinerat dig ska du kunna visa upp t.ex. ett intyg utfärdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att du avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl.

Tävlingsverksamhet

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning:

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Allmänna råd

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. En åtgärd för att förhindra smitta kan vara att ge adekvat information till personal om vaccination samt att uppmuntra till att de vaccinerar sig.

Vid match med spelare från andra länder bör anordnaren särskilt informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till den som reser in till Sverige.

Vid matcharrangemang med publik

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer (läs publik). Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare (läs publik) där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Från och med den 19 januari gäller också (deltagare=publik): 

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 deltagare. Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare. 

Deltagare eller publik

I många hallar där barn- och ungdomshandboll spelas är gränsen mellan deltagare och publik flytande. Svenska Handbollförbundets uppfattning är att en deltagare som tar plats på en läktare är att anse som publik. Arrangörer av match måste alltså tydligt hålla isär deltagarna från publik på läktaren. Volontärer som har arrangemangsuppgifter på eller vid läktaren måste vara klädda så att det tydligt framgår att de är volontärer.

Arrangörens ansvar

Det är viktigt att komma ihåg att den som arrangerar en handbollsmatch är ytterst ansvarig för att gällande lagstiftning följs. Det är den arrangerande föreningen som måste säkerställa att de åtgärder som vidtas i hallen är tillräckliga. Det är också viktigt att vara medveten om att Svenska Handbollförbundet och distriktsförbunden är inte ansvariga för tillsyn och har således inte mandat att godkänna eller ge klartecken till olika lösningar. Vi finns tillgängliga för att ge råd och vägledning, men arrangören måste säkra sitt eget arrangemang.

Vaccinationsbevis

Vid arrangemang inomhus vaccinationsbevis, ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare över 18 år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år eller den som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig. Denne ska kunna visa upp t.ex. ett intyg utfärdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att denne avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl.

För att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot sjukdomen covid-19 ska hen ha fått:

 1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca), eller
 2. en dos av Covid-19 Vaccine Janssen.

 

Digital kontroll av vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har på uppdrag av regeringen tagit fram f en digital lösning för verifiering av vaccinationsbevis. Kontroll av vaccinationsbevis vid matcharrangemang görs med hjälp av en app i en vanlig telefon. Appen finns tillgänglig via Google Play och App Store. Se till att uppdatera till senaste version.

Mer information

Nyhet svenskhandboll.se publicerad 30 november: Information om digital verifiering av vaccinationsbevis 

DIGG:s webbplats: https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis

 

Rutiner för hantering när lag drabbas av covid-19 i truppen

Följande rutin gäller för lag i division 2 och uppåt, samt för lag som deltar i ATG Svenska cupen. För division 3 och nedåt samt för barn- och ungdomshandboll gäller att kontakt ska tas med det förbund som administrerar tävlingen. 

 • Om ett lag drabbas av sjukdom där spelare uppvisar symtom på covid-19 gäller att spelare som är friska kan spela match. 
 • Om en eller flera spelare eller ledare har konstaterad covid-19 gäller följande:
  • För allsvenskorna ned till division 2: kontorstid This is a mailto link, kvällstid eller helg via SMS till 070-249 69 12 (ange att ni har covid-19 i truppen, vilken serie och förening det handlar om samt när ni har nästa match)
  • För SHE och Handbollsligan: kontorstid This is a mailto link, kvällstid eller helg via SMS till 073-346 54 68 (ange att ni har covid-19 i truppen, vilken serie och förening det handlar om samt när ni har nästa match)
  • Föreningen ska skyndsamt upprätta kontakt med SHF:s covid-19-grupp
  • Om ett lag har ett konstaterat fall av covid-19 men ingen ytterligare i truppen uppvisar symtom gäller att laget kan spela match.
  • Om ett lag har ett konstaterat fall av covid-19 och ytterligare spelare eller ledare i truppen uppvisar symtom gäller att föreningen ska kontakta SHF:s covid-19-grupp för vägledning och eventuellt beslut om match kan spelas.
  • Om ett lag har flera konstaterade fall av covid-19 gäller att föreningen ska kontakta SHF:s covid-19-grupp för vägledning och eventuellt beslut om match kan spelas.
  • När en person drabbas av covid-19 inleder behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens smittspårning. De förhållningsregler som därefter kommer från smittskyddsansvarig i respektive region gäller oavsett vad som anges i detta dokument.

Om en match inte kan spelas på utsatt tid och orsaken är covid-19 i truppen så finns det särskilda rutiner för hur detta ska hanteras. Svenska Handbollförbundets tävlingsavdelning informerar berörda föreningar vad som gäller om en sådan situation uppstår. 


Föreningsverksamhet

Ta vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och fortsätt att arbeta förebyggande:

Vid träningsverksamhet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att följande smittskyddsåtgärder bör tillämpas:

 • Informera deltagare och ledare om att det är viktigt att stanna hemma när de är sjuka och om vikten av att vara uppmärksam på symtom.
 • Informera om att Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.
 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis lag eller motsvarande samt att dessa inte blandas med varandra mer än vad aktiviteten kräver.
 • Undvik större samlingar inomhus och möjliggör för deltagare, ledare och besökare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut sittplatser. Det kan gälla i caféer, entréer, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Begränsa antalet besökare som till exempel vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt.
 • Personer i en eventuell publik har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.
 • Arrangörens ansvar för publiken framgår av begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • Uppmana deltagare att inte dela utrustning eller exempelvis frukt eller vattenflaska med varandra.
 • Undvik lokaler med bristfällig ventilation.
 • Förlägg så mycket som möjligt av aktiviteten utomhus.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar, och genom att placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och där mat förtärs.


Vid konstaterat fall av covid-19 i träningsgruppen 

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som träffat någon med konstaterad covid-19 testar sig. Riktlinjer för provtagning ser olika ut i olika regioner. Mer information får du via smittspårning och webbplatsen 1177.se: https://www.1177.se.
 • Den som är ovaccinerad bör undvika nära kontakt med andra i väntan på provsvar.

Observera att

Distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör under vilka förutsättningar verksamhet kan hållas igång.


Affischer


Ekonomi


Svenska Handbollförbundets återstartsstöd

Föreningar kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer till den 15 maj 2022.

Läs mer här.


LOK-stöd

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar av LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att de nya reglerna ska leda till en mer jämlik fördelning och till att idrottsrörelsen når målen i Strategi 2025. Läs mer på rf.seArbetsgivare

Skatteverkets samlade information för företagare, föreningar och offentliga aktörer

RF:s samlade information om arbetsgivarfrågorKorttidsarbete

Korttidsarbete kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering och innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Arbetsgivaralliansen och Unionen har tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller medlemmar i branchen Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott. 

Sedan den 7 april 2020 går det att ansöka om stödet hos Tillväxtverket.

Utförligare information om korttidsarbete och beskrivning av hur ansökan ska göras: Ansök om stöd för korttidsarbete.


Läger, cuper och turneringar

Från och med den 23 december avråder Folkhälsomyndigheten från att arrangera cuper, läger eller större sammankomster för alla åldersgrupper till och med den 16 januari. 

Med anledning av detta har Svenska Handbollförbundet fattat beslut om att ställa in Sverigecupen 2021 som skulle genomförts den 14-16 januari 2022.


Resor

Folkhälsomyndighetens information om resor

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på om du planerar att resa såväl inrikes som utrikes.

Utrikes
Aktuell information om UD:s avrådan för icke nödvändiga resor hittar du här. 

Reseinformation 
På krisinformation.se hittar du all aktuell och viktig information från myndigheterna gällande utrikes resor, rekommendationer, intyg och information om att vistas utomlands.

Svenskar utomlands
Befinner du dig utomlands? Se till att du står med på svensklistan.

Håll dig uppdaterad
Fortsatt gäller att vi ber att samtliga håller sig uppdaterade via folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se och agerar enligt myndigheters rekommendationer och beslut. Observera att läget kan förändras snabbt.


Aktuella regeringsbeslut

 regeringen.se hittar du aktuell information med anledning av coronapandemin.

Begränsingar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:  På polisen.se hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige: Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet för resor till Sverige från länder inom EU/EES till och med den 31 januari 2022 på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget. Regeringen har även beslutat om ändringar i inreseförbudet för resor till Sverige från länder utanför EU/EES som gäller undantagen för personer som bor i eller kan uppvisa vaccinationsintyg utfärdade i vissa specificerade länder. Även inreseförbudet för resor till Sverige från länder utanför EU/EES gäller sedan tidigare till och med den 31 januari 2022.

Läs mer på regeringen.se.


Skydda dig och andra från smittspridning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd, hämtat från folkhalsomyndigheten.se

Här finns en sammanfattning av vad du ska tänka på för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda råd för dig som är ovaccinerad.


Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.


Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Information om vaccinationen: Bra att veta om din vaccination mot covid-19

På webbplatsen 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen går till just där du bor: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)


Stanna hemma och testa dig om du får symtom

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver vanligtvis inte testa sig.


Gå tillbaka när du testat negativt och blivit frisk

Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du testat negativt och blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar. För andra omkring en vecka eller längre. Med stöd av de här rekommendationerna behöver du själv bedöma när du är frisk och kan komma tillbaka till dina dagliga aktiviteter.


Om du testar positivt för covid-19 gäller andra rekommendationer.

Tänk på att det kan finnas särskilda regionala bestämmelser som kompletterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur länge bör jag stanna hemma?


Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19

Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma. Gör så här:

 • Stanna hemma i sju dagar räknat från den dag då personen i ditt hushåll tog sitt prov. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som ovaccinerad och även om du inte har symtom. Även barn som inte börjat förskoleklass behöver stanna hemma. 
 • Testa dig så snart som möjligt om du har symtom.
 • Testa dig efter fem dagar om du inte har symtom. De fem dagarna räknas från den dag då personen i ditt hushåll testade positivt. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.
 • Om provsvaret är negativt och du inte fått symtom kan du gå tillbaka till dina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen ditt hushåll testade positivt. Fortsätt vara vaksam på nytillkomna symtom.

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma om någon de bor med får covid-19. De behöver däremot stanna hemma om de får nytillkomna symtom.


Särskilda rekommendationer om att hålla avstånd gäller för dig som är ovaccinerad

Var extra noga med att skydda dig själv och andra mot att bli smittade om du är vuxen och inte är vaccinerad. Det gäller även när du inte har symtom.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, behöver ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.


Gör så här om du testar positivt för covid-19

Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som har covid-19.

Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna om du stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började och varit feberfri de två senaste dygnen samt känner dig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.


Svenska Handbollförbundet fortsätter att bevaka utvecklingen och uppdaterar informationen fortlöpande vid nya råd, rekommendationer och beslut.