Hem / Handboll i Sverige / Med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad torsdag 30 september 13:38.

Den här nyheten publicerade första gången den 3 mars 2020 och uppdateras fortlöpande med ny information, nya rekommendationer och nya beslut

Observera att information, råd, rekommendationer och beslut gäller i nuläget och tillsvidare. Läget kan snabbt förändras och tagna beslut och rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel. 

Vi följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.


Vi hälsar deltagare och publik tillbaka till verksamheten!

Sedan den 29 september 2021 är de allra flesta restriktioner som verksamhet inom svensk handboll har infört i enlighet med regeringsbeslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet borttagna och verksamheten kan återgå till ett läge mer likt det normala. 

Några rekommendationer kvarstår dock för att idrotten ska kunna skapa förutsättningar för ett smittsäkert idrottande. Följande rekommendationer gäller för verksamhet inom svensk handboll (rekommendationerna är en sammanställning av Folkhälsomyndighetens-, Riksidrottsförbundets- och Svenska Handbollförbundets rekommendationer): 

För verksamhet inom svensk handboll gäller 

Den som har symptom ska inte delta i eller närvara vid vår verksamhet.  

 • Stanna hemma 
 • Testa dig 
 • Undvik att träffa andra 

Dessa råd gäller både den som är vaccinerad och den som är ovaccinerad. Barn yngre än sex år behöver inte testa sig. 

Du har ett fortsatt ansvar att förhindra smittspridning. 

 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen.

Om du inte är vaccinerad 

 • Skydda dig själv och andra mot att smittas. 
 • Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de över 70 år. 
 • Håll avstånd, undvik onödig trängsel och undvik platser med trängsel. 

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. 

Råd till besökare/publik 

Äntligen får alla handbollsintresserade åter se matcher på plats i våra anläggningar. Från den 29 september råder inte längre några restriktioner för publik och vi kan därmed se fyllda läktare igen. För den som planerar att besöka matcharrangemang påminner vi om att den som uppvisar symptom ska stanna hemma. I övrigt ger vi följande råd: 

 • Visa hänsyn till din omgivning och undvik onödig trängsel. 
 • Tvätta/desinficera händerna om möjlighet finns. 

Tävlingsverksamhet

Ta vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och fortsätt att arbeta förebyggande. Det kan till exempel innebära att:

Vid tävlingsverksamhet 

 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom. 
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien. 
 • Vid offentlig tillställning ska tillstånd sökas i gängse ordning: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/. Observera att arrangören har skyldighet att hålla sig informerad om eventuella förändringar i lagstiftningen.
 • Skapa förutsättningar för besökare att kunna undvika trängsel.
 • Skapa förutsättningar för deltagare att kunna hålla säkert avstånd (gäller ej under match).
 • Skapa förutsättningar så att in- och utpassering kan disponeras så att trängsel undviks. 
 • För den som reser in i Sverige från ett annat land gäller särskilda rekommendationer om testning. Du som är fullvaccinerad behöver inte testa dig. Rekommendationer till dig som reser in i Sverige 
 • Innan du reser till ett annat land bör du ta reda på vad som gäller på ditt resmål. 

Rutiner för hantering när lag drabbas av covid-19 i truppen

Följande rutin gäller för lag i division 2 och uppåt, samt för lag som deltar i ATG Svenska cupen. För division 3 och nedåt samt för barn- och ungdomshandboll gäller att kontakt ska tas med det förbund som administrerar tävlingen. 

 • Om ett lag drabbas av sjukdom där spelare uppvisar symtom på covid-19 gäller att spelare som är friska kan spela match. 
 • Om en eller flera spelare eller ledare har konstaterad covid-19 gäller följande:
  • För allsvenskorna ned till division 2: kontorstid This is a mailto link, kvällstid eller helg via SMS till 070-249 69 12 (ange att ni har covid-19 i truppen, vilken serie och förening det handlar om samt när ni har nästa match)
  • För SHE och Handbollsligan: kontorstid This is a mailto link, kvällstid eller helg via SMS till 073-346 54 68 (ange att ni har covid-19 i truppen, vilken serie och förening det handlar om samt när ni har nästa match)
  • Föreningen ska skyndsamt upprätta kontakt med SHF:s covid-19-grupp
  • Om ett lag har ett konstaterat fall av covid-19 men ingen ytterligare i truppen uppvisar symtom gäller att laget kan spela match.
  • Om ett lag har ett konstaterat fall av covid-19 och ytterligare spelare eller ledare i truppen uppvisar symtom gäller att föreningen ska kontakta SHF:s covid-19-grupp för vägledning och eventuellt beslut om match kan spelas.
  • Om ett lag har flera konstaterade fall av covid-19 gäller att föreningen ska kontakta SHF:s covid-19-grupp för vägledning och eventuellt beslut om match kan spelas.
  • När en person drabbas av covid-19 inleder behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens smittspårning. De förhållningsregler som därefter kommer från smittskyddsansvarig i respektive region gäller oavsett vad som anges i detta dokument.

Om en match inte kan spelas på utsatt tid och orsaken är covid-19 i truppen så finns det särskilda rutiner för hur detta ska hanteras. Svenska Handbollförbundets tävlingsavdelning informerar berörda föreningar vad som gäller om en sådan situation uppstår.


Föreningsverksamhet

Ta vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och fortsätt att arbeta förebyggande. Det kan till exempel innebära att:

Vid träningsverksamhet 

 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom. 
 • Upprätthålla möjligheterna till god handhygien. 
 • Skapa förutsättningar för att deltagare kan hålla avstånd både inom- och utomhus. 
 • Skapa förutsättningar så att in- och utpassering kan disponeras så att trängsel undviks. 

Vid konstaterat fall av covid-19 i träningsgruppen 

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som träffat någon med konstaterad covid-19 testar sig. Riktlinjer för provtagning ser olika ut i olika regioner. Mer information får du via smittspårning och webbplatsen 1177.se: https://www.1177.se.
 • Den som är vaccinerad och som inte uppvisar symtom behöver inte stanna hemma i väntan på provsvar. 
 • Den som är ovaccinerad bör undvika nära kontakt med andra i väntan på provsvar.

Observera att

Distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör under vilka förutsättningar verksamhet kan hållas igång.


Affischer

 

Ekonomi  

Stödpaket, kompensationsstöd

Ny ansökningsperiod

Från den 15 oktober till den 26 oktober klockan 12:00 kan föreningar ansöka om kompensationsstöd för perioden maj till september 2021.

Föreningar och förbund har kunnat ansöka om kompensationsstöd fram till och med april 2021. Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. Föreningar ansöker i IdrottOnline.

Vid frågor, kontakta This is a mailto link

LOK-stöd

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar av LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att de nya reglerna ska leda till en mer jämlik fördelning och till att idrottsrörelsen når målen i Strategi 2025. Läs mer på rf.se

Arbetsgivare
Skatteverkets samlade information för företagare, föreningar och offentliga aktörer

RF:s samlade information om arbetsgivarfrågor

Korttidsarbete
Korttidsarbete kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering och innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Arbetsgivaralliansen och Unionen har tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller medlemmar i branchen Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott. 

Sedan den 7 april 2020 går det att ansöka om stödet hos Tillväxtverket.

Utförligare information om korttidsarbete och beskrivning av hur ansökan ska göras: Ansök om stöd för korttidsarbete.


Läger, cuper och turneringar

Utöver vad som anges under rubriken ”Tävlingsverksamhet” bör arrangören även se över sina rutiner för det som sker vid sidan av matchspel/träning. Det kan exempelvis vara att: 

 • Anpassa antalet deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Undvika att samla många personer i gemensamma lokaler, exempelvis i ett ledarrum. 
 • Om hårdförläggning erbjuds, försök placera lagen luftigare än vanligt. Försök undvika att toaletter och eventuella duschar delas mellan fler lag än nödvändigt. Tillhandahåll gärna handsprit vid in- och utpassering, sovsalarna, toaletter och duschar. 
 • Om gemensam matservering erbjuds, säkerställ att stora ytor finns så att trängsel kan undvikas och att bord och stolar kan städas av mellan sittningar. Försök skapa ett tidsschema för måltider så att så få deltagare som möjligt äter samtidigt. Tillhandahåll handsprit. 
 • Bemanna med extra volontärer på de ställen där arrangören av turneringen är ansvarig för lokaler. 
 • Ha en färdig plan för hur ni ska isolera en deltagare som insjuknar under turneringen. 

Resor

Rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte. På folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om rekommendationen.

Folkhälsomyndighetens information om resor

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på om du planerar att resa såväl inrikes som utrikes.

Utrikes
Aktuell information om UD:s avrådan för icke nödvändiga resor hittar du här. 

Reseinformation 
På krisinformation.se hittar du all aktuell och viktig information från myndigheterna gällande utrikes resor, rekommendationer, intyg och information om att vistas utomlands.

Svenskar utomlands
Befinner du dig utomlands? Se till att du står med på svensklistan.

Håll dig uppdaterad
Fortsatt gäller att vi ber att samtliga håller sig uppdaterade via folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se och agerar enligt myndigheters rekommendationer och beslut. Observera att läget kan förändras snabbt.


Aktuella regeringsbeslut

regeringen.se hittar du aktuell information med anledning av coronapandemin.

Begränsingar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:  På polisen.se hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi. (Uppdaterad 1 juli 2021).

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige:Regeringen förlänger inreseförbuden för resor till Sverige, både från länder utanför och inom EU/EES. Huvudregeln är fortsatt förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES utom de nordiska länderna om inte vaccinationsintyg, negativt testintyg eller intyg som visar att man tillfrisknat från covid-19 kan visas upp. Från länder utanför EU/EES får man fortsatt enbart resa in i Sverige om man omfattas av något av undantagen i inreseförbudet och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test. De förlängda inreseförbuden gäller till och med den 31 oktober eller tills dess att annat meddelas. Läs mer på regeringen.se.


Skydda dig och andra från smittspridning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd, hämtat från folkhalsomyndigheten.se

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.

Läs mer: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom, läs mer: Hur länge bör jag stanna hemma?

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober: Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19

Fullvaccinerade är undantagna.

Information till skolor och förskolor

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Smittspårning av covid-19

Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där någon har covid-19.

Rekommendationer och vägledning om det gäller tills vidare: Smittspårning av covid-19.

Information till arbetsgivare

Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen.

Information till arbetsgivare


Svenska Handbollförbundet fortsätter att bevaka utvecklingen och uppdaterar informationen fortlöpande vid nya råd, rekommendationer och beslut.