Hem / Handboll i Sverige / Nyhetsarkiv / Idrottsöverskridande samarbete ska ge bättre folkhälsa

Idrottsöverskridande samarbete ska ge bättre folkhälsa

Sveriges fem största förbund för inomhusidrott inleder samarbete med White arkitekter för projektet Den moderna idrottshallen för idrott och skola.

Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och det behövs hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. Därför inleder fem av de största förbunden för inomhusidrott; Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och Volleybollförbundet nu ett samarbete med White arkitekter för att ta fram ett koncept för framtidens idrottshall.

 

Framtidens idrottshall ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet. Hållbarhetsperspektivet är bärande för hela konceptet. Socialt genom att lyfta idrottshallen som en mötesplats som uppmuntrar till att fler blir aktiva och kan utveckla sin rörelseförståelse, men även ekonomiskt och ekologiskt genom en hållbar livscykelkostnad på hallen.

-Det här samarbetet ger oss chansen att skapa mer attraktiva idrottshallar som såväl skolan som idrottsrörelsen kan få nytta av, helt i linje med det ökade intresse kring rörelse och folkhälsa vi ser i samhället. Vi bidrar med egen forskning och lösningar som skapar mervärde för såväl utövare som samhälle, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White. 

Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Med en inkluderande process och dialog som fångar in flera perspektiv av rörelse och idrottande kommer inspel att hämtas från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges Kommuner och Landsting och andra intressenter.

Konceptet för framtidens idrottshall kommer att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.

Att vi nu tagit ett gemensamt grepp i frågan kring hur vi ser på en bättre utformad framtida idrottshall är något som kommer att gynna utvecklingen av handbollen men också förutsättningarna för idrotten och idrotten i skolan generellt. 

Vi vill bidra till att optimera nyttjandet av ytorna för en flexiblare användning. Att utifrån den viktiga mötesplats som idrottshallen på många orter är skapa förutsättningar för lek, delaktighet och tillgänglighet genom att skapa mer rörelse och fysisk aktivitet för barn och vuxna. 

-Vi vet redan idag vad vi vill göra med befintliga hallar för att öka aktivitetsgraden. Vi vill krympa ytor, ha fler mål i olika storlekar osv. och kan vi då göra det smart från start tillsammans med våra idrottskamrater så gynnar det svensk idrotts progress. Vi vet dessutom att tillgängligheten till idrottsytor påverkar aktivitetsgraden hos alla och det är viktigt att detta blir rätt i samband med framtida nyetableringen av nya skolar och skolidrottshallar i direkt anslutning till bostadsområden runt om i Sverige, säger Robert Wedberg, Generalsekreterare Svenska Handbollförbundet.