Hem / Handboll i Sverige / Nyhetsarkiv / Tack för att du ville vara med oss!

Tack för att du ville vara med oss!

Den 1 september sände vi ett mycket välbesökt webbinarium om Framtidens Idrottshall. Här kan du se reprisen, om du av någon anledning missade livesändningen, vill se det igen eller dela webbinariet med någon.

Projektet Framtidens Idrottshall är ett unikt idrottsöverskridande samarbete mellan de fem största inomhusidrottsförbunden: Handboll-, Basketboll-, Gymnastik-, Innebandy-, och Volleybollförbundet tillsammans med arkitektbyrån White. Tillsammans har vi tagit fram ett innovativt koncept för Framtidens idrottshall för att verka för bättre och mer jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa.

 

Över 1000 personer anmälde sig till det direktsända webbinariet. Stort tack till alla er som deltog och bidrog för att diskutera behovet av ökad fysisk aktivitet, jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja detta. Mer om vilka som talade och vilka deras huvudbudskap var kan du läsa om nedan.

 

Nu går projektet Framtidens Idrottshall in i etapp två som handlar om att ta tillvara på goda exempel, visualisering, inspiration och pilotprojekt.

 

Här kan du ladda ned konceptprogrammet för Framtidens idrottshall 

 


Webbinarie Framtidens Idrottshall 1/9

 

Talade gjorde; Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Daniel Glimvert, Gymnastikförbundet, Oliver Vanges, LOA-fonden Danmark, Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet, Niklas Singstedt, Rebecca Rubin och Louise Didriksson, White.

 

 

Huvudbudskap från webbinariets talare:

•        Roligt att det finns ett stort intresse för idrott och rörelse i bebyggelse och samhällsplanering. Jag tror att det breda samarbetet mellan olika idrottsförbund och arkitekter är en starkt bidragande orsak till detta, samt att vi visar på innovativa sätt att nå mer rörelse och idrott på mindre yta. Daniel Glimvert, projektledare, Gymnastikförbundet.

 

•            Vi behöver alla förnya vår syn på idrottsplatsen och idrottshallen. Ju mer platsen integreras i sin närmiljö desto mer värden kan den ge. Framtidens idrottsplats är på så vis det moderna torget. Jonnie Nordensky, projektledare, Riksidrottsförbundet.

 

•            Tillämpa lokala resurser när en ny idrottshall eller idrottsplats ska byggas. Skapa en tydlig vision för projektet – varför ska vi bygga? För vem? Hur tillgodoses användargruppens behov? Låt arkitekter översätta visionen till en byggnad (helst i en skissartad process med flera olika scenarier). Var medveten om långsiktiga trender inom idrotten – inklusive motivationsfaktorer. Oliver Vanges, utvecklingskonsulent, LOA-fonden.

 

•            Allt fler tittar på, och arbetar fram verktyg för att systematisera hur den fysiska miljön kan bidra till en ökad folkhälsan. Om vi alla adresserar detta perspektiv inom ramen för våra yrkesroller kan vi tillsammans få en förändring till stånd – om inte nu så när? Rebecca Rubin, arkitekt och processledare, White.

 

•            Det jag tycker är intressant är att få till samverkan mellan förbunden och föreningar som representerar ett särintresse och kommunerna som har ett ansvar för samhällets utveckling – hur vi kan utveckla hallar som bjuder in på både insidan och utsidan? Louise Didriksson, landskapsarkitekt, White.

 

•            Nu tar vi med oss det här när vi ska planera, utreda, föreslå, bygga om eller bygga nytt. Som helhet eller som delar. Nu gör vi det! Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, White.  

 

•            Från uppdrag till reflektion, och en modell med hälsosam hållbar funktionell idégestaltning av ett engagerat professionellt team, GRATTIS! Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Regeringen      

 

 

Är du intresserad av att veta mer eller vara med och realisera eller utveckla framtidens idrottshall tillsammans med oss? Hör av dig!

 

Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt

Rebecca Rubin, arkitekt och processledare

Daniel Glimvert, projektledare Gymnastikförbundet

 

Tillsammans verkar vi för en bättre folkhälsa!