Hem / Handboll i Sverige / Ännu en milstolpe passerad

Ännu en milstolpe passerad

Ännu en viktig milstolpe är passerad på vägen fram mot en ny distriktsorganisation inom svensk handboll.

Under kvällen den 11 februari genomförde handbollens 13 distriktsförbund (SDF) parallella digitala extra årsmöten med över 200 deltagare. Dessa möten hade att diskutera och ta ställning till en övergång i ny distriktsorganisation. Av totalt 13 SDF hade 8 SDF att fatta beslut att från och med den 30 april 2021 upphöra som självständig juridisk person för att övergå i ny distriktsorganisation. Samtidigt hade 5 SDF att fatta beslut om nya distriktsgränser och välkomna nya medlemmar/föreningar från och med den 1 maj 2021. Fyra av dessa hade också att besluta om nytt namn på SDF:et.

Med besluten tagna på Svenska Handbollförbundets extra förbundsmöte den 21 november 2020 och SDF:ens extra årsmöten den 11 februari 2021 är den formella processen avklarad och övergången till ny distriktsorganisation formellt beslutad. Övergången innebär att Svenska Handbollförbundet kommer bestå av 5 distriktsförbund - SDF från och med den 1 maj 2021, Handbollförbundet Mitt, Norr, Syd, Väst och Öst och med säte i Eskilstuna, Umeå, Lund, Göteborg och Stockholm.

Att den formella processen är avklarad innebär att ramar och strukturer är beslutade och att arbetet med ny distriktsorganisation nu fokuseras på innehåll och verksamhetsfrågor. Ett antal arbetsgrupper deltar i arbetet för att i samband med SHF:s ordförandekonferens den 17 april presentera förslag till beslut. Mycket arbete kvarstår, men energi och lust bidra i arbetet att skapa de bästa förutsättningarna för svensk handboll gör att vi nu tillsammans bygger ”Handboll i världsklass”.