Hem / Handboll i Sverige / Ansökningsperioden för återstartsstöd omgång 2 har öppnat

Ansökningsperioden för återstartsstöd omgång 2 har öppnat

Föreningar kan till och med den 1 oktober 2022 klockan 23:59 ansöka om återstartsmedel i syfte att åter-/nyrekrytera spelare, ledare och/eller domare eller i syfte att erbjuda verksamhet för föreningen nya målgrupper och/eller nya verksamhetsformer.

Svenska Handbollförbundet har öppnat återstartsomgång 2 där föreningar fortsatt kan söka återstartsstöd för verksamhet med syfte att åter- och/eller nyrekrytera spelare, ledare och/eller domare till svensk handboll samt för verksamhet med syfte att nå nya målgrupper och/eller skapa nya verksamhetsformer.

Ansökan kan göras redan idag, sista ansökningsdag är den 1/10 2022, för projekt som pågår max till och med den 31/12 2022.

Som en första gemensam och nationell återstartsaktivitet inom svensk handboll genomfördes handbollsmanifestationen Handboll NU som omstart och gemensam kick-off inför säsongen 21/22. Även säsongen 22/23 startar vi tillsammans med manifestationen Handboll NU den 9-18/9, med handbollens dag lördagen den 17/9, för att manifestera och visa upp vår sport i stort som smått för så många som möjligt.

Med återstartsstöd omgång 2 förlängs möjligheten till ansökan av återstartsstöd för föreningarna.

Det kommer ej att ske någon ytterligare utlysning under 2022. 

Ansökan görs av respektive förening i IdrottOnline (IOL). 

Projektområden

 • Grundstöd återstart:
  Behålla och rekrytera, max 15.000 kr.
  Ny verksamhet/nya områden, max 30.000 kr.

 • Handboll NU:
  Handbollens dag den 17/9, max 10.000 kr.

 • Lilla VM:
  Skolprojekt, max 60.000 kr.
 • Nystart av handbollförening/handbollssektion:
  Uppstart av ungdomshandboll i ny förening eller uppstart av en ny handbollssektion i befintlig förening, 50.000 kr.

 • Rekrytering i särskilt utsatta områden (enl. RF:s definition):
  Medel för att bedriva verksamhet i socioekonomiskt och idrottssvaga områden enligt RF:s klassificering av områdestyper (DELMOS) 1 och 2, 75.000 kr.

Återrapportering

Föreningen är skyldig att rapportera hur pengarna har använts. Återstartsstöd erhållna under omgång 1 fram till den 15/5 2022 skall återrapporteras senast den 1 september 2022 i IOL. Återstartsartsstöd erhållna under omgång 2 skall vara återrapporterade senast den 15 januari 2023.

Här läser du mer om återstartsstödet och vilka förutsättningar som gäller omgång 2.