Hem / Handboll i Sverige / Folkhälsomyndigheten påminner

Folkhälsomyndigheten påminner

Idrottsrörelsen påminns nu om att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning. Svenska Handbollförbundet uppmanar föreningar, aktiva och ledare att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridning.

 

Följande text är hämtad från folkhalsomyndigheten.se, där den publicerades den 22/9 2020.

 

Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar

Efter utbrott av covid-19 i sportsammanhang påminner Folkhälsomyndigheten om att det är viktigt att utövare och arrangörer följer de allmänna råd och riktlinjer som finns. Samtidigt ser vi en ökning av fall i flera regioner som drabbar även äldre vuxna.

Efter sommaren finns det en risk att smittspridningen åter tar fart när många återgår till arbetet. Vi ser nu också en ökning i flera regioner som drabbar alla årsgrupper utom de äldre. Den börjar på en låg nivå men det är viktigt att noga följa utvecklingen.

Under de senaste veckorna har smittskyddsenheter runt om i landet upptäckt ett flertal utbrott av covid-19 inom lagidrotter som ishockey och fotboll. Smittan har främst spridits inom det egna laget och även drabbat ledare och annan personal som inte är direkt inblandade i spelet.

Utbrotten av covid-19 har skett på både elit- och amatörnivå, och hur smittan spridits är inte helt klarlagt. Det är svårt att säkert veta om smittspridningen skett i tävlingssituationer eller i omklädningsrum och annan kringaktivitet. När väl smittan kommit in i ett lag är det troligt att fler i laget kan smittas, precis som att det är en ökad risk för smitta inom familjer och på arbetsplatser där man umgås nära under längre tid.

Extra viktigt att stanna hemma vid symtom

Idrott är bra för hälsan och utbrotten som rapporterats är väldigt få i förhållande till all sportaktivitet som pågår runt om i landet. Men Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att följa de allmänna råd och de rekommendationer som finns för hur arrangemang kan genomföras säkert – allt för att minimera risken för att vi får en fortsatt ökad smittspridning.

Det är viktigt att nu alla följer de råd som finns för minska risken för smitta. Den som arrangerar träningar och tävlingar ska bland annat göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien. Då närkontakt på planen inom flera idrotter är oundviklig är det extra viktigt att utövare stannar hemma även vid milda symtom som hör ihop med covid-19. Att till exempel dela vattenflaska och annan utrustning är olämpligt. Fler och mer detaljerade råd finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Myndigheten för en kontinuerlig dialog med Riksidrottsförbundet kring frågor som rör covid-19, och frågor från enskilda föreningar och idrotter samordnas av dem.