Hem / Handboll i Sverige / Gruppindelningen klar för Gjensidige USM för F14 och P14

Gruppindelningen klar för Gjensidige USM för F14 och P14

Nu är gruppindelningarna för alla klasser i Gjensidige USM steg 1 klara och publicerade.

Idag har gruppindelningarna för steg 1 för klasserna F14 och P14 blivit klara och publicerats.

Till F14 >>

Till P14 >>

Sedan tidigare är både 16-års och 18-årsklasserna publicerade.

Till F16 >>

Till P16 >>

Till F18 >>

Till P18 >>