Hem / Handboll i Sverige / Information om införande av vaccinationsbevis

Information om införande av vaccinationsbevis

Under torsdagen genomförde Riksidrottsförbundet ett möte tillsammans med specialidrottsförbunden, däribland Svenska Handbollförbundet, för att reda ut vad regeringens besked under gårdagen innebär för idrottsrörelsen. 

Regeringen meddelade vid en pressträff samt i ett pressmeddelande under gårdagen (17/11) att man avser gå vidare med Folkhälsomyndighetens förslag om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december (här kan du läsa nyheten som publicerades på svenskhandboll.se).

Med anledning av det genomfördes ett möte av Riksidrottsförbundet på torsdagsmorgonen. Under mötet klargjordes nedan för arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare:

Deltagare ska kunna uppvisa vaccinationsbevis eller arrangören ska på annat sätt smittsäkra arrangemanget.   

Matcher, tävlingar och andra publika evenemang omfattas. Träningar omfattas inte.  

Med deltagare avses endast publik. Spelare och ledare på spelytan samt funktionärer och volontärer omfattas inte av kravet på vaccinationsbevis.   

Om publikantalet understiger 100 personer råder inga restriktioner eller begränsande krav.  

Om publikantalet överstiger 100 personer krävs: 

  • antingen att arrangören kontrollerar vaccinationsbevis för personer 18 år och äldre vid insläpp. 
  • eller att arrangemanget omgärdas av andra åtgärder för att minska risken för smittspridning. De skulle exempelvis kunna handla att publik begränsas till 100 personer, om avstånd mellan publikplatser eller ett maxantal/kvadratmeter. Regeringen och/eller Folkhälsomyndigheten har ännu inte presenterat i detalj vad som gäller. 

Uppvisande av negativt PCR-test gäller inte. Endast vaccinationsbevis ska godtas. Med vaccinnationsbevis avses det av EU godkända vaccinationsbevis som utfärdas av E-hälsomyndigheten.  

 

Svenska Handbollförbundet inväntar klargöranden från myndigheterna under nästa vecka och kommer därefter att ytterligare informera om konsekvenser för verksamhet inom svensk handboll.

 

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens hemställan/förslag, texten är hämtad från folkhalsomyndigheten.se: 

Hemställan om vaccinationsbevis från den 1 december 

Folkhälsomyndigheten har i en så kallad hemställan bett regeringen att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare. 

Samtidigt tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer där vaccinationsbevis inte används. Exempel på begränsningar som kan komma att införas är regler om max antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta och krav på avstånd mellan sällskap. 

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva följa begränsningar av till exempel max antal personer per kvadratmeter som gäller då vaccinationsbevis inte används. 

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten. 

Vaccin är det bästa skyddet mot covid-19. Det är viktigt att fler vaccinerar sig och att de som har rekommenderats en påfyllnadsdos också tar den. Då minskar risken för svår sjukdom hos den enskilde och för ökad smittspridning i landet.