Hem / Handboll i Sverige / Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020

Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020

Från den 15 till den 26 oktober kan föreningar söka kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av corona för kvartal 3 och 4.

Regeringen meddelade under sommaren beslut om ytterligare ett stödpaket till idrotten. Stödpaketet på 1 miljard kronor är för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin för hösten 2020, kvartal 3 och 4. Riksidrottsförbundet (RF) har i uppdrag att fördela stödet till idrottsrörelsen.

I första ansökningsomgången 15 oktober-26 oktober kommer Specialidrottsförbund (SF) att söka för utpekade föreningsdrivna evenemang och verksamheterI andra ansökningsomgången (januari 2020) kommer SF att kunna söka för sin egen och sina SDF:s evenemang och verksamhet. För Svenska Handbollförbundet ingår Handbollsligan, SHE, Allsvenskan damer, Allsvenskan herrar, Åhus Beachhandboll Festival och Lundaspelen i utpekade evenemang och verksamheter och SHF söker alltså kompensation för dessa under denna ansökningsperiod. Övrigt stöd söker handbollföreningarna genom IdrottOnline. Se nedan för ytterligare information.

 

Följande text är hämtad från rf.se.

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:

 • Ansökningsomgång 1 från 15 oktober–26 oktober kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 3.
 • Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt) för ekonomiska förluster för kvartal 4. 

Om kompensationsstödet hösten 2020

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Föreningar kan söka stöd för:

 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Det kan till exempel vara deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Vissa föreningar kommer att ansöka via sitt specialidrottsförbund (SF). SF ansöker om utpekade verksamheter och evenemang för sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar, exempelvis Gothia Cup och motionsevenemang som Cykelvasan och Lidingöloppet. Preliminär lista över de evenemang och verksamheter som SF ansöker om. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller.

Föreningar kan inte söka stöd för:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott, exempelvis träningsläger.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang där respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för ansökan (som beskrivs tidigare på den här sidan).

Regelverk för kompensationsstödet till föreningar hösten 2020

Riktlinjer för kompensationsstödet. I riktlinjerna beskrivs mer utförligt vad föreningen kan söka stöd för och inte.

För de mest frekvent ställda frågorna finns en sida med Frågor och svar .

Ansökan 

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Den ansökningsomgång som gäller nu är ansökningsomgång 1, mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

I likhet med vårens ansökan är det centralt för ansökan att föreningar kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att föreningarna kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som föreningen tagit emot under perioden.

Förening måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Om och i så fall vilket stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

Vid frågor kontakta This is a mailto link