Hem / Handboll i Sverige / Krisstöd till föreningar om en vecka

Krisstöd till föreningar om en vecka

554 miljoner betalas ut i kompensationsstöd till över 2300 idrottsföreningar och till större evenemang. Pengarna börjar betalas ut måndag den 23 november.

Riksidrottsförbundet skriver på sin webbplats rf.se att:

Riksidrottsförbundets styrelse fattade på måndagskvällen beslut om fördelningen av regeringens nya stödpaket till idrotten.

Totalt utbetalas 554 miljoner kronor i stöd vid denna ansökningsperiod. Stödet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona.

De föreningar som sökt direkt till Riksidrottsförbundet får besked om stöd den 20 november och utbetalningar påbörjas den 23 november. De 396 miljoner kronor som fördelas till högsta serierna i lagbollidrotter och ett antal stora evenemang fördelas av specialidrottsförbunden efter beslut i respektive specialidrottsförbunds styrelse och i dialog med Riksidrottsförbundet.

Samtliga specialidrottsförbund får besked om tilldelat stöd under tisdagen. På grund av det stora antalet idrottsföreningar som tilldelas stöd direkt från Riksidrottsförbundet krävs ett större administrativt arbete, därför får de vänta på besked till fredag den 20 november. De idrotter som har drabbats hårdast får också mest stöd under denna ansökningsperiod (ishockey, fotboll och friidrott). 

I början av januari 2021 kommer ansökningar av kompensationsstöd för perioden 1 oktober till 31 december att öppnas. Ny information om detta kommer att skickas till samtliga medlemsförbund och idrottsföreningar.

Riksidrottsförbundet gör bedömningen att de 446 miljoner kronor som återstår av det krisstöd på 1 miljard kronor som regeringen beslutade om räcker för att kompensera de ekonomiska effekterna på samma nivå för kvartal fyra. Vid eventuella kvarvarande medel efter beslut om kvartal fyra kommer Riksidrottsförbundet besluta om fyllnadsutbetalningar till de föreningar som tilldelats stöd för denna period.

 

Läs artikeln i sin helhet på rf.se.