Hem / Handboll i Sverige / Nuvarande restriktioner förlängs till 1 juni

Nuvarande restriktioner förlängs till 1 juni

Regeringen meddelade under dagens (12 maj) pressträff att de nuvarande restriktionerna förlängs till den 1 juni och att viss anpassning av restriktionerna förväntas träda i kraft efter det.

Regeringen meddelade under dagens pressträff (12 maj) att de sedan tidigare införda restriktionerna förlängs till och med den 1 juni. Regeringens vädjan om att verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av stat, region och kommun hålls stängd är sedan tidigare hävd. Kommuner och regioner kan fatta och fattar andra beslut beroende på det lokala smittläget. Därför kan det variera mellan kommuner och regioner. 

Efter den 1 juni föreslås anpassningar av restriktionerna börja gälla om läget tillåter det.

 

Fortsatt för verksamhet inom svensk handboll, fram till den 1 juni, gäller

Folkhälsomyndighetens råd till idrottsföreningar

 • Max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, såsom idrottsevenemang med publik enligt pandemilagen och dess förordning. Särskilda begränsningar finns för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. (För handbollens del gäller fortsatt ingen publik.)
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla. För de som är födda 2001 och tidigare gäller om möjligt utomhus.
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig. Undantag görs från och med den 28 april gällande enstaka matcher för barn/unga födda 2002 och tidigare.

Vad innebär det att bedriva träning eller andra aktiviteter utomhus när det är möjligt?

Folkhälsomyndigheten förtydligar på folkhalsomyndigheten.se att de inte avråder från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör också följas.

 

Utövare födda 2002 och senare

 • kan träna inomhus
 • kan spela enstaka matcher utomhus*
 • ska ej spela match inomhus

* Sedan den 28 april 2021 kan föreningar anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

Utövare födda 2001 och tidigare

 • ska ej spela match
 • kan träna inomhus (om kommunen håller hallen öppen för åldersgrupperna)*
 • vid träning inomhus är det extra viktigt att
  • hålla avstånd
   • undvik övningar med mycket kroppskontakt, fokusera exempelvis på individuella teknikövningar och passningar
  •  inte dela utrustning med varandra
   • boll räknas inte som utrustning
  • undvika gemensamma omklädningsrum
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteter i mindre grupper
   • åtta personer per grupp är normerande
   • grupperna bör vara så homogena som möjligt från tillfälle till tillfälle
   • då två eller flera mindre grupper tränar inomhus samtidigt bör träningsytorna vara tydligt avgränsade**
   • grupperna hålls åtskilda vid in- och utpassering i hall

*Oberserva att regeringens vädjan om att verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av stat, region och kommun hålls stängd är hävd. Kommuner och regioner kan fatta och fattar andra beslut än ovan restriktioner beroende på det lokala smittläget. Därför kan det variera mellan kommuner och regioner.

**Förtydligande: i anläggningar där spelytan tydligt kan avgränsas (med vikvägg, dropnät eller liknande) kan en grupp om åtta personer träna på varje avskild yta. För att detta ska vara godkänt ska även inpassering och utpassering till anläggningen kunna göras med tydlig separering. Distriktsförbunden vägleder sina föreningar vid behov kring förutsättningarna i deras hallar. 

Utövare på senior elitnivå (Handbollsligan, SHE och de båda Allsvenskorna)

 • kan träna inomhus
 • kan spela match

Fortsatt gäller att ingen publik tillåts.

Observera att distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att hålla verksamhet igång och under vilka förutsättningar.

 

Lättnader föreslås

Folkhälsomyndigheten har föreslagit lättnader för idrotten, dessa föreslås börja gälla från och med den 1 juni:

 • Anpassade deltagartak gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beroende på var aktiviteterna äger rum, inom/utomhus med stående/sittande deltagare/publik.
 • Barn tillåts delta i lägerverksamhet i begränsad omfattning
 • Mindre cuper och tävlingar inomhus och utomhus för barn och unga
 • Vuxna tillåts delta i tävlingsidrott utomhus.

 

Länkar

Regeringen
Digital pressträff 12 maj

RF
Coronaviruset och idrottsrörelsen

Folkhälsomyndigheten
Barn och unga kan spela matcher utomhus
Smittspridningen kräver förlängda restriktioner
Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19
Detta gäller för idrott och idrottsanläggningar