Hem / Handboll i Sverige / Ny gemensam grafisk profil för de nya SDF:en

Ny gemensam grafisk profil för de nya SDF:en

Från och med den 1 maj 2021 går svensk handboll in i en ny organisation där 13 distrikt blir fem. Samtidigt presenteras en ny grafisk profil för de nya distrikten.

Bilden: SDF:en får nya logotyper.

Syftet med den nya organisationen är bland annat att svensk handboll ska bli mer effektiv och enhetlig för att kunna leverera högre kvalité till föreningarna och kunna samverka i exempelvis utvecklingsfrågor. Viktiga ledord för arbetsgruppen för grafisk identitet i arbetet med den nya grafiska profilen för specialdistriktsförbunden (SDF) har varit gemenskap, kamratskap, fart och framkant. 

En gemensam grafisk profil för distrikten inom svensk handboll är en symbol för vi är enade och jobbar tillsammans för målet om likvärdig handboll i hela landet. Den bidrar också till en tydlig avsändare av verksamheten och att målgrupperna snabbt och enkelt förstår vem som kommunicerar.  

Den nya logotypen har skapats ur sömmarna som en handboll är uppbyggd av. Sömmarna som knyter ihop bollen står för gemenskap och kamratskap inom handbollsfamiljen. Det är glädje och gemenskap, fair play, utveckling och allas lika värde som håller ihop oss. Den öppna delen av symbolen illustrerar den hand som i farten håller i handbollen. Logotypen ska också ligga i framkant och ge ett modernt intryck. För att särskilja de olika distrikten har logotypen färgsatts i fem olika färger; röd (Syd), ljusblå (Väst), orange (Mitt), grön (Öst) och mörkblå (Norr). 

Införandet av den nya grafiska profilen sker från och med maj 2021. Allt eftersom behoven uppstår kommer distrikten succesivt att byta ut gamla logotyper och färger mot de nya. 

Arbetsgruppen för grafisk identitet består av:
Cecilia Granath, Stockholms Handbollförbund/HF Öst
Louise Idebäck, Handbollförbundet Väst
Lasse Tjernberg, SHF
Therese Bringefors, SHF