Hem / Handboll i Sverige / Ny hantering av spelarövergångar för unga spelare

Ny hantering av spelarövergångar för unga spelare

I dag måndag inför SHF och distriktsförbunden en ny hantering av klubbyten för unga spelare.

I SHF:s tävlingsbestämmelser för barn och ungdom beskrivs reglerna för klubbyten för unga spelare. För att underlätta för klubbar och distrikt så har det nu skapats en digital hantering av hela förloppet. Följande gäller:

Barn 11 år och yngre:
Får byta förening fritt utan att formell överenskommelse behöver träffas mellan föreningarna.

Administration:
Den mottagande (nya) föreningen ska registrera spelaren som aktiv i Idrott Online (IOL). Synkronisering sker till SHF:s spelarregister och spelaren återfinns i den nya klubben nästa dag. Information om övergången ska skickas till den förening spelaren lämnar. 

Barn 12 – 14 år:
För spelare som under året fyller 12, 13 eller 14 år ska övergång godkännas av spelaren (spelarens vårdnadshavare) och den nya föreningens distrikt. Övergången är gratis. Begränsning finns under vissa perioder, gröna respektive röda. 14 åringarna gör sina övergångar på detta sätt fram till 30/6 det året man fyller 15 år


Se TBBU kapitlen 3:2 och 3:3>>

Administration:
Övergång initieras av föreningens administratör eller övergångshandläggare i IOL. När övergångsansökan skickats går e-post för godkännande till den förening spelaren lämnar samt till den mottagande föreningens distriktsförbund. När båda godkänt övergången blir spelaren omedelbart spelklar och övergången publiceras bland aktuella övergångar på svenskhandboll.se.

Ungdomar 15 år och äldre:
Det år spelaren fyller 15 år ska ordinarie spelarövergång ske.
Mer information>>