Hem / Handboll i Sverige / Nyhet: aktuella bestraffningsärenden på webben

Nyhet: aktuella bestraffningsärenden på webben

En nyhet inför säsongen 2021-2022 är att beslut i disciplinärenden publiceras i en samlad lista på Svenska Handbollförbundets webbplats.

Svenska Handbollförbundet (SHF) har en längre tid arbetat för att på ett samlat sätt kunna presentera beslut i bestraffningsärenden kopplat till matchsituationer: dels efter diskvalifikationer med efterföljande rapport, dels efter anmälan till eftergranskning.

-Rättsläget har varit oklart, vissa idrottsförbund har ansett sig kunna presntera bestraffningar, medan andra har gjort bedömningen att det inte går, säger tävlingschef Adam Engström.

Han påpekar att SHF hela tiden har haft ambitionen att vara transparenta gällande bestraffningar, men att det har funnits många olika parametrar att ta hänsyn till.

-Utifrån sett kan frågan tyckas enkel, men vi har inte sett det så. Hänsyn till individen är centralt och försiktighetsprincipen har fått råda, men under den föregående säsongen lyckades vi bena ut en lösning som vi är nöjda med.

Den nya sidan med listan över domslut i bestraffningar lades ut på fredagskvällen och kommer att uppdateras löpande.


Domslut i bestraffningsärenden finner du här >>>