Hem / Handboll i Sverige / Nyhetsarkiv / Allt steg 2-spel ställs in

Allt steg 2-spel ställs in

Svenska Handbollförbundets styrelse har i samråd tävlingskommittén fattat beslut att ställa in allt steg 2-spel i Gjensidige USM. På grund av det rådande läget så ser förbundet det inte som möjligt att genomföra steg 2

Information om vad detta innebär har skickats ut till alla lag som skulle ha deltagit i steg 2 i sina respektive klasser.

För klasserna F18, P18 och P16 har Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté (TK) redan tagit beslut hur det kommande steg 3-spelet ska genomföras.

TK har beslutat att utöka både F18- och P18-klassens steg 3-spel med tio lag och P16-klassen med 16 lag. Genom denna åtgärd ges flera lag från steg 2 chansen till fortsatt spel i årets Gjensidige USM. Dessa lag utses genom att reservlistor upprättas som är baserade resultat som är inspelade i steg 1.

Vad som gäller för F16, F14 och P14 kommer att offentliggöras inom ett par dagar.