Hem / Handboll i Sverige / Nyhetsarkiv / Handboll Fitness för fler i rörelse

Handboll Fitness för fler i rörelse

Vi rullar ut konceptet Handboll Fitness - för fler i rörelse.

- Handboll Fitness kombinerar handbollsspel med styrke- och konditionsträning tillsammans med glädje och gemenskap. Konceptet ger möjlighet för fler målgrupper att fortsätta idrotta oavsett ambitionsnivå eller erfarenhet av handbollen. Fortsätter vi att tänka i dessa banor kan vi se många positiva effekter som leder till föreningsutveckling, säger inspiratören och projektledaren Camilla Rohlén.

Om Handboll Finess
Det övergripande syftet med Handboll Fitness är att göra handbollen tillgänglig för de som vill testa handbollen och/eller komma tillbaka till dess gemenskap. Det finns inga krav på erfarenhet, ambitionsnivå eller tävling. Handboll Fitness finns som ett komplement till den befintliga träningsverksamheten som öppnar upp för ett allsidigt, roligt och flexibelt träningspass för den som vill träna handboll utan binda sig till matchspel. 

I grund och botten handlar ett träningspass med Handboll Fitness om ett enkelt genomförande. Det krävs få resurser, ingen formell ledare för att genomföra passet och det är ett allsidigt träningspass som utgår från det vi kallar Puls-Power-Play. Målgrupper för konceptet kan vara tonåringar, f.d. spelare, ledare, 60+, föräldrar, sponsorer, mixade grupper eller familjeträning. Det är föreningen som sätter ramar efter sitt behov. 

 

Inspirationsföreläsningar blir starten
- Nu är det dags för Svenska Handbollförbundet att rulla ut projektet Handboll Fitness till föreningarna runt om i landet. Vi är glada för att, tillsammans med Skånes Handbollförbund, kunna knyta Camilla Rohlén som ansvarig för projektet. Camilla som varit med från start i den idrottsgemensamma piloten mellan ishockey, innebandy och handboll i Skåne är en inspiratör och kunskapskälla, säger Svenska Handbollförbundets utvecklingsansvarige Per Ekberg.

 

Handboll Fitness - ett enkelt och komplett träningskoncept för alla i alla åldrar och på alla nivåer?
- Det är lätt att tänka att Handboll Fitness endast skulle vara för den som är 50+ men så är det absolut inte. Det ligger en stor möjlighet för föreningarna att fånga upp såväl gamla som nya medlemmar i alla åldrar oberoende av om man har någon handbollserfarenhet eller ej. En verksamhetsgren i föreningen som dessutom bevisligen ökar engagemanget i andra delar av föreningen. Uppföljningen och studierna av verksamheten, som har sitt ursprung i Danmark, visar tydligt på ett ökat ideellt engagemang i föreningen när man själv är knuten till en aktivitet såsom Handboll Fitness, fortsätter Per.

 

Tillsammans skapar vi handboll för alla hela livet! 
- Konceptet ligger verkligen i tiden och är en verksamhetsdel som vi i våra föreningar traditionellt inte erbjuder i någon större omfattning, men som verkligen skulle bidra till att utveckla handbollföreningen för att kunna erbjuda handboll för alla hela livet, avslutar Per.     

Kontakta projektledare Camilla Rohlén för att komma igång med eller utveckla Handboll Fitness i föreningen