Hem / Handboll i Sverige / Nyhetsarkiv / Sture Gustafsson om distriktsförändringen

Sture Gustafsson om distriktsförändringen

Lördagen den 21 november 2020 blir en historisk dag för svensk handboll då genomförs ett extra årsmöte i syfte att stärka handbollen i hela landet genom en ny distriktsorganisation.

- Engagemanget, uppslutningen och att alla frågor varit välkomna och hanterats har imponerat på mig, säger processledaren Sture Gustafsson. 

 

Arbetet har gått från idé till verklighet på ca tre år.

- Handbollssverige var överens om behovet att skapa bättre förutsättningar för att kunna utveckla handbollen i hela landet och höja kvaliteten inom alla led och skapa en bättre samordning, innan jag kom in i arbetet. Jag har fått jobba med ”hur det ska gå till”-frågorna, och om processen med det går fel känner sig många människor överkörda. Men det har gått fantastiskt bra och engagemanget har varit stort.

 

Vad har varit nyckelfrågorna?

- Att involvera hela handbollssverige i arbetet och att skapa känslan av att detta är ett arbete som vi nu gör tillsammans. För dom flesta är tävling/träning/matcher och det egna laget det som engagerar och där distrikt- eller förbundsfrågor kommer längre ner på dagordningen. Projektet har haft nytta av att det funnits ett tydligt mål att samlas kring och att vägen fram var tydligt beskriven där kommande extra förbundsmöte nu tar det formella beslutet. 

 

I korthet – vad innebär den nya distriktsorganisationen?

- Svensk handboll föreslås ta steget från nuvarande 13 distriktsförbund ner till 5. Det innebär att 5 av nuvarande SDF förändras till att omfatta ett större geografiskt område och kommer anta nytt namn och nya stadgar. Parallellt kommer 8 av de nu 13 verksamma SDF:en att övergå med sin verksamhet i dessa nya distriktsförbund. Enligt tidsplanen ska de nya SDF:en påbörja sin verksamhet den 1 maj 2021. 

I samband med övergången till ny distriktsorganisation kommer också beslut tas om ny organisation men fokus på rollfördelning och relationen mellan distrikt och SHF. 

 

Hur har coronapandemin påverkat arbetet?

- Väldigt mycket förstås. Ambitionen när vi började arbetet för ett drygt år sedan, var att utnyttja den digitala tekniken maximalt. Det är kostnadseffektivt, och alla kan verkligen vara med oavsett var du finns i landet. Det hade varit omöjligt att ha tio arbetsgrupper, hundratalet samlade ledare varje gång med tidsåtgång, resor och kostnader till följd. Så vi var väl förberedda när pandemin slog till och det blev många möten via Teams. Men jag tillhör en generation som föredrar fysiska möten, men även jag har upplevt fördelarna och möjligheterna med de digitala mötena, men visst hade jag gärna sett att vi kunde haft ytterligare några fysiska möten. 

Synnerligen tråkigt är det förståss att vi inte kan samla alla den 21 november och fira att vi är i mål med en historisk förändring. 

 

Hur ser du på tiden efter den 21 november?

- Det är då själva arbetet tar vid! Vi måste vara stadiga och fortsätta implementeringen och vara närvarande vid processen. Jag har lovat att blir kvar ett tag till och hoppas att jag också kan vara ett stöd i denna fas. Jag vill också passa på att tacka alla inom handbollen, jag har känt mig välkommen och blivit väldigt väl bemött hela tiden. 

 

Kan handbollens arbete få efterföljare i svensk idrott?

- Vi vet att många andra idrotter följer vårt arbete och ställer frågor till oss, och en del idrotter har omorganiserat sig på ett annat sätt. Det har varit en stor hjälp att grunderna/behovet varit så tydliga och att de ansvariga varit så stadiga. Det är ovärderligt, avslutar Sture Gustafsson.