Hem / Handboll i Sverige / Nyhetsbrev från medicinska kommittén

Nyhetsbrev från medicinska kommittén

SEPTEMBER 2021: Svenska Handbollförbundets medicinska kommittés nyhetsbrev med information bland annat från konferensen om hjärnskakningar inom idrotten.

Handbollssäsongen 2020-2021 blev för oss alla mycket annorlunda på grund av den pågående pandemin. Nu hoppas vi att den nya säsongen kan komma igång och fullföljas på ett säkert sätt.  

Vi i Svenska Handbollförbundets (SHF) medicinska kommitté har haft ett första kommittémöte efter sommaren och här kommer lite information från mötet.

 

Nätverksträff

En ny träff inom handbollens medicinska nätverk planeras. Denna gång digitalt. Nya förslag på intressanta ämnen finns sedan senaste träffen och kontakt är tagna med föreläsare. Datum för träffen samt program kommer att fastställas inom kort. Vi ser fram mot att få se er under en digital nätverkseftermiddag under hösten och vi återkommer så snart vi kan med det fastställda datumet.

 

Konferens ”Hjärnskakningar inom idrotten”

Konferensen ”Hjärnskakningar inom idrotten” gick av stapeln sista helgen i augusti med flera medlemmar ur medicinska kommittén som representerade svensk handboll. En mycket intressant konferens där det senaste inom området kring idrottsrelaterade huvudskador diskuterades. Flera olika idrotter var representerade och som presenterade sitt arbete och vardag kring huvudskador. Även före detta elitidrottare, som tvingats avluta sina karriärer p.g.a. huvudskador, delgav sina historier kring skadornas uppkomst, hur de mådde och råd till ledare och aktiva.

De senaste rönen och nya forskningsstudier presenterades. Bland annat diskuterades det kring studier på hjälmar för olika idrottare/idrotter som skydd mot huvudskador. Specifikt för handbollen visades data kring det rotationsvåld som uppkommer inom handboll och varför de tillgängliga huvudskydd som finns inte hjälper handbollsspelare att skydda sig mot hjärnskakningar.    

Kajsa Johansson med Jennie Classon presenterade de pilotprojekt som gjordes inom svensk elithandboll 2019-2020 med fokus på huvudskador. Inom pilotstudien ”The SWEdish CONcussion study in elite handball” (SWECON) rapporterade 39 % av 234 tillfrågade spelare i Handbollsligan (HBL) och SHE att de drabbats av en handbollsrelaterad huvudskada. Av dessa rapporterade dessutom 62 % att de haft mer än en huvudskada.  Även kommande säsong kommer spelare i HBL och SHE att följas, genom ett samarbete mellan SHF, SEH och Linköpings universitet, där spelare skaderegistrerar i appen AIM Control med ett fokus på huvudskador. Samarbetet med medicinska kontaktpersoner är centralt för genomförandet.

 

Ny info om huvudskador på hemsidan

I samband med konferensen har informationen på Handbollförbundets hemsida, svenskhandboll.se, uppdaterats kring huvudskador. Texten beskriver handbollsspecifik information kring hjärnskador och hur man bör tänka kring dessa. Läs mer här. En spelare som drabbas av en huvudskada skall avbryta sin aktivitet och tas från plan. Hjärntrappan som används har modifierats och uppdaterats i enlighet med de senaste råden.

 

Hoppas att vi ses på kommande nätverksmöte.

Mvh Jennie Classon

 

Medicinska kommittén: Jennie Classon (ordförande 0768-939487), Hampus Lüning, Sofia Sjöbrink, Martin Asker, Susanne Hansson, Henrik Eriksson, Hanna Fogelström (SHF), Kalle Andersson (SHF)