Hem / Handboll i Sverige / PÅMINNELSE: Återrapportera beviljade projektstöd senast 30/11

PÅMINNELSE: Återrapportera beviljade projektstöd senast 30/11

Medel som beviljats föreningar inom ramen för projektstöd under 2020 ska redovisas senast den 30 november 2020. Redovisningen ska ske i IdrottOnline.

Rapporten ska återge hur projektet gick och genomfördes samt om förväntningarna uppfylldes. Det ska också framgå hur arbetet kommer se ut framåt. Rapporten ska kompletteras med en detaljerad ekonomisk redovisning för projektet och hur bidragspengarna använts. Återrapporten skickas in via IdrottOnline. 

Observera att: om återrapporten inte inkommer i tid riskerar föreningen att bli återbetalningsskyldig för delar av, eller hela det beviljade beloppet. Återbetalning kan även bli aktuellt om föreningen inte arbetat med den föreningsutveckling som beskrivits i ansökan.

Gällande utbildningar: för att erhålla utbildningsbidrag för tränare och domare måste det SDF föreningen tillhör ha redovisat utbildningen i utbildningsmodulen, godkänt deltagarna och slutrapporterat. För dessa utbildningar behöver alltså ingen separat återrapportering ske.

Frågor kan ställas till: This is a mailto linkFör frågor gällande återrapportering i IdrottOnline, kontakta RF via: This is a mailto link