Hem / Handboll i Sverige / Pilotfasen avslutad och I-PROTECT rullar vidare under hösten

Pilotfasen avslutad och I-PROTECT rullar vidare under hösten

Under våren 2022 har två handbollsföreningar medverkat i en pilotstudie i forskningsprojektet I-PROTECT. Projektet syftar till att skadeförebyggande på sikt ska bli en naturlig del av den ordinarie handbollsträningen för ungdomar.

Forskningsprojektet I-PROTECT innefattar skadeförebyggande träning för ungdomshandbollsspelare utifrån idrottsmedicinska och idrottspsykologiska perspektiv samt en checklista för implementering samlad i en mobilapplikation kallad I-PROTECT GO. I-PROTECT GO har moduler för ledare, spelare, föreningsrepresentanter och vårdnadshavare. 

Under våren har två handbollsföreningar i landet medverkat i en pilotstudie. En av föreningarna har testat I-PROTECT och den andra har utgjort kontrollgrupp och använt utbildningsmaterial från SHF:s tränarutbildning.

Positiva röster från testgruppen uttrycks av både föreningsrepresentant och tränare/ledare i den utvärdering som gjorts efter pilotfasens avslut.

En föreningsrepresentant som har testat I-PROTECT säger så här om verktyget:

”Man ger ett proaktivt verktyg till tränare för att se och förstå vad som förebygger skador, det kan man vara stolt över som förening.” 

”Att det finns en medvetenhet i hur jag förbereder en ungdomsspelare på bästa sätt för att undvika skador och att detta kommer ingå i föreningens naturliga arbete framöver.” 

”Att inte se det som ett projekt utan ett sätt att utbilda handboll på, en långsiktig resa från handbollsskola till vuxen spelare där vi tar ansvar för att ha hela spelare.” 

 

Tränare som var med och använde verktyget uttrycker sig också positivt: 

”Om man tittar på tränarappen rent generellt så gillar jag att det verkligen är en plattform. Att det finns psykologi, sömn, mat, alltså en helhet runt spelaren och inte enbart vanliga skadeförebyggande övningar.” 

”Jag kan inte tänka mig ett enklare sätt att få stöd och hjälp i vardagen som tränare inom detta område.” 

"Det är ett jättebra stöd på alla sätt och vis, för oss tränare är det en påminnelse i hur viktigt det är att arbeta med detta område." 

"Att ta hand om våra barns kroppar i första hand, sen kommer även prestationen med, men att i första hand idrotta hälsosamt." 

Samarbetet mellan Svenska Handbollförbundet och Lunds universitet fortsätter under hösten 2022 för att på sikt skapa hjälpmedel för svensk handboll i arbetet med att minska skador inom handbollen. Nästa steg är att ett slumpmässigt urval av handbollsföreningar med ungdomsverksamhet ska tillfrågas om medverkan i en större studie.  

- Inom svensk handboll arbetar vi med handboll för alla hela livet. En väsentlig beståndsdel av det är att skapa förutsättningar för individen för ett livslångt idrottande, oavsett nivå. Vi tror att vi genom att ta fram hjälpmedel, stöd och utbildning för skadeförebyggande träning ger en möjlighet till ett livslångt idrottande för fler, säger Robert Wedberg, Svenska Handbollförbundets generalsekreterare, om samarbetsprojektet. 

-Når vi målet att skadeförebyggande träning blir en självklar del av handbollsträningen kan vi förbättra handbollsprestationen, främja fysisk och psykisk hälsa och bidra till långsiktigt och hållbart idrottande, säger Eva Ageberg, professor och ansvarig forskare.

 

Mer information om I-PROTECT

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om handbollsträning med skadeförebyggande- och prestationshöjande principer för ungdomar (13-17 år). Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet (LU) och Svenska Handbollförbundet (SHF). Här kan du läsa mer och följa projektet:

Färre skador målet med I-PROTECT, nyhet tidigare publicerad på svenskhandboll.se 

Här kan du se en film (5 min) 

Här finns en infografik.pdf 

Följ projektet på Facebook, där du kan läsa mer. 
 

Projektgrupp

Eva Ageberg, professor och ansvarig forskare, Lunds universitet  

Jennie Linnéll, projektledare Svenska Handbollförbundet och projektassistent Lunds universitet

Sofia Bunke, universitetslektor, Lunds universitet  

Karin Moesch, forskare, Malmö universitet samt idrottspsykologisk rådgivare, Riksidrottsförbundet 

Robert Wedberg, generalsekreterare, Svenska Handbollförbundet  

Per Ekberg, utvecklingschef, Svenska Handbollförbundet 

    

Kontakt

Eva Ageberg 
Jennie Linnéll 
Robert Wedberg         
Per Ekberg