Hem / Handboll i Sverige / Rekommendationer för verksamhet

Rekommendationer för verksamhet

Regeringen har meddelat att barn/unga födda 2002 och senare samt yrkesmässig idrott undantas från de skärpa restriktionerna. Svenska Handbollförbundets rekommendationer har uppdaterats med anledning av detta.

Regeringen meddelade vid torsdagens pressträff att de sedan tidigare införda restriktionerna förlängs till och med den 21 februari. Undantag ska från och med den 6 februari göras för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare. Verksamhet för dessa åldersgrupper bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt och lokaler bör hållas öppna. Observera dock att kommuner, regioner och regionalasmittskydd kan fatta lokala, avvikande, beslut.

Svenska Handbollförbundet arbetar med att tolka regeringens och Folkhälsomyndighetens besked och arbete pågår med att få förtydliganden. Kommande onsdag har idrotten möte med Riksidrottsförbundet för att få ytterligare förtydliganden om vilka konsekvenser de senaste beskeden får för idrotten.

Tills vidare gäller:

Folkhälsomyndighetens råd till idrottsföreningar: 

 1. när det är möjligt, håll träningar/delar av träningar utomhus,
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik att trängsel uppstår,
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Vad innebär det att bedriva träning eller andra aktiviteter utomhus när det är möjligt?

Folkhälsomyndigheten förtydligar på folkhalsomyndigheten.se att de inte avråder från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör också följas.

 

För verksamhet inom svensk handboll gäller också att:

 

Utövare födda 2005 och senare

 • kan träna inomhus
 • kan spela enstaka matcher inom ramen för ordinarie serieplanering

Förtydligande: det ska inte ses som ett klartecken för att återuppta seriespel som vanligt. Det betyder att ett urval av de redan inplanerade matcherna kan spelas för att erbjuda lagen spel. Administrerande förbund fattar beslut om den egna verksamheten och informerar lagen inom distriktet.

 

Utövare födda 2002 och senare

 • kan träna inomhus
 • ska ej spela match

Utövare födda 2001 och tidigare

 • ska ej spela match
 • kan träna inomhus (om hallen är öppen för åldersgrupperna)*
 • vid träning tänk på att
  • håll avstånd
   • undvik övningar med mycket kroppskontakt, fokusera exempelvis på individuella teknikövningar och passningar
  •  dela inte utrustning med varandra
   • boll räknas inte som utrustning
  • undvik gemensamma omklädningsrum
  • res till och från aktiviteten individuellt
  • utför aktiviteter i mindre grupper
   • åtta personer per grupp är normerande
   • grupperna bör vara så homogena som möjligt från tillfälle till tillfälle
   • då två eller flera mindre grupper tränar inomhus samtidigt bör träningsytorna vara tydligt avgränsade**
   • grupperna hålls åtskilda vid in- och utpassering i hall

*Regeringen uppmanar fortfarande kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 21 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Om någon kommun håller öppet för åldersgrupperna menar Svenska Handbollförbundet att dessa kan träna inomhus förutsatt att riktlinjer och rekommendationer följs.

**Förtydligande: i anläggningar där spelytan tydligt kan avgränsas (med vikvägg, dropnät eller liknande) kan en grupp om åtta personer träna på varje avskild yta. För att detta ska vara godkänt ska även inpassering och utpassering till anläggningen kunna göras med tydlig separering. Distriktsförbunden vägleder sina föreningar vid behov kring förutsättningarna i deras hallar. 

Utövare på senior elitnivå (Handbollsligan, SHE och de båda Allsvenskorna)

 • kan fortsätta att spela match
 • kan träna inomhus

Fortsatt gäller att ingen publik tillåts.

Observera att distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att hålla verksamhet igång och under vilka förutsättningar.

 

Länkar

Regeringen
Nationella restriktioner förlängs

Folkhälsomyndigheten
Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomar
Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19
Detta gäller för idrott och idrottsanläggningar