Hem / Handboll i Sverige / Rekommendationer gällande från och med den 14 december

Rekommendationer gällande från och med den 14 december

Svenska Handbollförbundets information och rekommendationer om hur verksamhet inom svensk handboll kan bedrivas från och med den 14 december.

Den här texten har den 14 december uppdaterats med två förtydliganden. Se stycken markerade med *.

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om särskilda allmänna råd och i samråd med Riksidrottsförbundet gäller följande rekommendationer för svensk handboll från och med den 14 december:

 

Utövare födda 2005 och senare

 • kan fortsätta att träna
 • kan fortsätta att spela enstaka matcher inom ramen för ordinarie serieplanering*

* Förtydligande: det ska inte ses som ett klartecken för att återuppta seriespel som vanligt. Det betyder att ett urval av de redan inplanerade matcherna kan spelas för att erbjuda lagen spel. Administrerande förbund fattar beslut om den egna verksamheten och informerar lagen inom distriktet.

 

Utövare födda 2004 och tidigare

 • ska ej spela match
 • kan träna, vid träning tänk på att
  • håll avstånd
   • undvik övningar med mycket kroppskontakt, fokusera exempelvis på individuella teknikövningar och passningar
  •  dela inte utrustning med varandra
   • boll räknas inte som utrustning
  • när det är möjligt, genomför aktivitet utomhus
  • undvik gemensamma omklädningsrum
  • res till och från aktiviteten individuellt
  • utför aktiviteter i mindre grupper
   • åtta personer per grupp är normerande
   • grupperna bör vara så homogena som möjligt från tillfälle till tillfälle
   • då två eller flera mindre grupper tränar samtidigt bör träningsytorna vara tydligt avgränsade*
   • grupperna hålls åtskilda vid in- och utpassering

* Förtydligande: i anläggningar där spelytan tydligt kan avgränsas kan en grupp om åtta personer träna på varje avskild yta. För att detta ska vara godkänt ska även inpassering och utpassering till anläggningen kunna göras med tydlig separering. Distriktsförbunden vägleder sina föreningar vid behov kring förutsättningarna i deras hallar. 

 

Utövare på senior elitnivå (Handbollsligan, SHE och de båda Allsvenskorna)

 • kan fortsätta att spela match
 • kan fortsätta att träna

 

Idrottsföreningar bör för att undvika spridning av covid-19:

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel,
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare. 

 

Fortsatt gäller för alla

 • stanna hemma när du är sjuk
 • håll avstånd
 • tvätta händerna ofta
 • hosta och nys i armvecket
 • undvik att röra ögon, näsa och mun

 

Fortsatt gäller att ingen publik tillåts.

Gällande Gjensidige USM avser vi att återkomma under kommande vecka (51) med ytterligare information.

Observera att distrikt och föreningar planerar och fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar påverkar beslut.


De skärpta allmänna råden gäller från och med den 14 december till och med 30 juni 2021, men precis som tidigare kommer myndigheten att lätta på råden tidigare om det är möjligt eller skärpa dem vid behov.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens text om skärpta allmänna råd

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i sin helhet