Hem / Handboll i Sverige / Restriktioner förlängs tom 3 maj

Restriktioner förlängs tom 3 maj

Regeringen har förlängt de skärpta restriktionerna till och med den 3 maj. Fortsatt är barn/unga födda 2002 och senare samt yrkesmässig idrott undantagna, men det är viktigt att följa rekommendationer vid utövande.

Regeringen har meddelat att de sedan tidigare införda restriktionerna förlängs till och med den 3 maj och fortsätter att uppmana kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Undantag görs fortfarande för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare. Verksamhet för dessa åldersgrupper bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt och lokaler bör hållas öppna. Observera dock att kommuner, regioner och regionala smittskydd kan fatta lokala, avvikande, beslut.

Fortsatt för verksamhet inom svensk handboll gäller

Folkhälsomyndighetens råd till idrottsföreningar

 1. när det är möjligt, håll träningar/delar av träningar utomhus,
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik att trängsel uppstår,
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig. 

Vad innebär det att bedriva träning eller andra aktiviteter utomhus när det är möjligt?

Folkhälsomyndigheten förtydligar på folkhalsomyndigheten.se att de inte avråder från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör också följas.

 

Utövare födda 2002 och senare

 • kan träna inomhus
 • ska ej spela match

Utövare födda 2001 och tidigare

 • ska ej spela match
 • kan träna inomhus (om kommunen håller hallen öppen för åldersgrupperna)*
 • vid träning är det extra viktigt att
  • hålla avstånd
   • undvik övningar med mycket kroppskontakt, fokusera exempelvis på individuella teknikövningar och passningar
  •  inte dela utrustning med varandra
   • boll räknas inte som utrustning
  • undvika gemensamma omklädningsrum
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteter i mindre grupper
   • åtta personer per grupp är normerande
   • grupperna bör vara så homogena som möjligt från tillfälle till tillfälle
   • då två eller flera mindre grupper tränar inomhus samtidigt bör träningsytorna vara tydligt avgränsade**
   • grupperna hålls åtskilda vid in- och utpassering i hall

*Oberserva att regeringen fortsatt uppmanar kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 3 maj 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Om någon kommun håller öppet för åldersgrupperna menar Svenska Handbollförbundet att dessa kan träna inomhus förutsatt att riktlinjer och rekommendationer följs noga.

**Förtydligande: i anläggningar där spelytan tydligt kan avgränsas (med vikvägg, dropnät eller liknande) kan en grupp om åtta personer träna på varje avskild yta. För att detta ska vara godkänt ska även inpassering och utpassering till anläggningen kunna göras med tydlig separering. Distriktsförbunden vägleder sina föreningar vid behov kring förutsättningarna i deras hallar. 

Utövare på senior elitnivå (Handbollsligan, SHE och de båda Allsvenskorna)

 • kan träna inomhus
 • kan spela match

Fortsatt gäller att ingen publik tillåts.

Observera att distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att hålla verksamhet igång och under vilka förutsättningar.

 

Länkar

RF
Coronaviruset och idrottsrörelsen

Folkhälsomyndigheten
Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19
Detta gäller för idrott och idrottsanläggningar