Hem / Handboll i Sverige / Svensk handboll har öppnat

Svensk handboll har öppnat

Nu kan vi välkomna både utövare och publik tillbaka till handbollen. Sedan den 29/9 är de flesta restriktioner som verksamheten infört borttagna. Några rekommendationer kvarstår dock.

Sedan igår, den 29 september 2021, är de allra flesta restriktioner som verksamhet inom svensk handboll har infört i enlighet med regeringsbeslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet borttagna och verksamheten kan återgå till ett läge mer likt det normala. 

 

Vi hälsar både deltagare och publik tillbaka till verksamheten! 

 

Några rekommendationer kvarstår dock för att idrotten ska kunna skapa förutsättningar för ett smittsäkert idrottande. Följande rekommendationer gäller för verksamhet inom svensk handboll (rekommendationerna är en sammanställning av Folkhälsomyndighetens-, Riksidrottsförbundets- och Svenska Handbollförbundets rekommendationer): 

 

För alla gäller  

Den som har symptom ska inte delta i eller närvara vid vår verksamhet.  

 • Stanna hemma 
 • Testa dig 
 • Undvik att träffa andra 

Dessa råd gäller både den som är vaccinerad och den som är ovaccinerad. Barn yngre än sex år behöver inte testa sig. 

Du har ett fortsatt ansvar att förhindra smittspridning. 

 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen. Information om vaccinationen 

Om du inte är vaccinerad 

 • Skydda dig själv och andra mot att smittas. 
 • Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de över 70 år. 
 • Håll avstånd, undvik onödig trängsel och undvik platser med trängsel. 

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. 

 

Råd till föreningar och arrangörer 

Ta vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och fortsätt att arbeta förebyggande. Det kan till exempel innebära att:

Vid träningsverksamhet 

 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom. 
 • Upprätthålla möjligheterna till god handhygien. 
 • Skapa förutsättningar för att deltagare kan hålla avstånd både inom- och utomhus. 
 • Skapa förutsättningar så att in- och utpassering kan disponeras så att trängsel undviks. 

Vid konstaterat fall av covid-19 i träningsgruppen 

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som träffat någon med konstaterad covid-19 testar sig. Riktlinjer för provtagning ser olika ut i olika regioner. Mer information får du via smittspårning och webbplatsen 1177.se: https://www.1177.se.
 • Den som är vaccinerad och som inte uppvisar symtom behöver inte stanna hemma i väntan på provsvar. 
 • Den som är ovaccinerad bör undvika nära kontakt med andra i väntan på provsvar.

Vid tävlingsverksamhet 

 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom. 
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien. 
 • Vid offentlig tillställning ska tillstånd sökas i gängse ordning: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/. Observera att arrangören har skyldighet att hålla sig informerad om eventuella förändringar i lagstiftningen.
 • Skapa förutsättningar för besökare att kunna undvika trängsel.
 • Skapa förutsättningar för deltagare att kunna hålla säkert avstånd (gäller ej under match).
 • Skapa förutsättningar så att in- och utpassering kan disponeras så att trängsel undviks. 
 • För den som reser in i Sverige från ett annat land gäller särskilda rekommendationer om testning. Du som är fullvaccinerad behöver inte testa dig. Rekommendationer till dig som reser in i Sverige 
 • Innan du reser till ett annat land bör du ta reda på vad som gäller på ditt resmål. 

Rutiner för hantering när lag drabbas av covid-19 i truppen

Följande rutin gäller för lag i division 2 och uppåt, samt för lag som deltar i ATG Svenska cupen. För division 3 och nedåt samt för barn- och ungdomshandboll gäller att kontakt ska tas med det förbund som administrerar tävlingen. 

 • Om ett lag drabbas av sjukdom där spelare uppvisar symtom på covid-19 gäller att spelare som är friska kan spela match. 
 • Om en eller flera spelare eller ledare har konstaterad covid-19 gäller följande:
  • Föreningen ska skyndsamt upprätta kontakt med SHF:s covid-19-grupp
   • För allsvenskorna ned till division 2: kontorstid This is a mailto link, kvällstid eller helg via SMS till 070-249 69 12 (ange att ni har covid-19 i truppen, vilken serie och förening det handlar om samt när ni har nästa match)
   • För SHE och Handbollsligan: kontorstid This is a mailto link, kvällstid eller helg via SMS till 073-346 54 68 (ange att ni har covid-19 i truppen, vilken serie och förening det handlar om samt när ni har nästa match)
  • Om ett lag har ett konstaterat fall av covid-19 men ingen ytterligare i truppen uppvisar symtom gäller att laget kan spela match.
  • Om ett lag har ett konstaterat fall av covid-19 och ytterligare spelare eller ledare i truppen uppvisar symtom gäller att föreningen ska kontakta SHF:s covid-19-grupp för vägledning och eventuellt beslut om match kan spelas.
  • Om ett lag har flera konstaterade fall av covid-19 gäller att föreningen ska kontakta SHF:s covid-19-grupp för vägledning och eventuellt beslut om match kan spelas.
  • När en person drabbas av covid-19 inleder behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens smittspårning. De förhållningsregler som därefter kommer från smittskyddsansvarig i respektive region gäller oavsett vad som anges i detta dokument.

Om en match inte kan spelas på utsatt tid och orsaken är covid-19 i truppen så finns det särskilda rutiner för hur detta ska hanteras. Svenska Handbollförbundets tävlingsavdelning informerar berörda föreningar vad som gäller om en sådan situation uppstår.

 

Råd till arrangör av turnering 

Utöver vad som anges under rubriken ”Vid tävlingsverksamhet” bör arrangör av turnering även se över sina rutiner för det som sker vid sidan av matchspelet. Det kan exempelvis vara att: 

 • Anpassa antalet deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Undvika att samla många personer i gemensamma lokaler, exempelvis i ett ledarrum. 
 • Om hårdförläggning erbjuds, försök placera lagen luftigare än vanligt. Försök undvika att toaletter och eventuella duschar delas mellan fler lag än nödvändigt. Tillhandahåll gärna handsprit vid in- och utpassering, sovsalarna, toaletter och duschar. 
 • Om gemensam matservering erbjuds, säkerställ att stora ytor finns så att trängsel kan undvikas och att bord och stolar kan städas av mellan sittningar. Försök skapa ett tidsschema för måltider så att så få deltagare som möjligt äter samtidigt. Tillhandahåll handsprit. 
 • Bemanna med extra volontärer på de ställen där arrangören av turneringen är ansvarig för lokaler. 
 • Ha en färdig plan för hur ni ska isolera en deltagare som insjuknar under turneringen. 

  

Råd till besökare/publik 

Äntligen får alla handbollsintresserade åter se matcher på plats i våra anläggningar. Från den 29 september råder inte längre några restriktioner för publik och vi kan därmed se fyllda läktare igen. För den som planerar att besöka matcharrangemang påminner vi om att den som uppvisar symptom ska stanna hemma. I övrigt ger vi följande råd: 

 • Visa hänsyn till din omgivning och undvik onödig trängsel. 
 • Tvätta/desinficera händerna om möjlighet finns.