Hem / Handboll i Sverige / Temakonferens och förbundsmöte 2022

Temakonferens och förbundsmöte 2022

Svenska Handbollförbundet håller temakonferens och förbundsmöte den 1-2 april i Stockholm. Eventuella motioner ska vara SHF tillhanda senast den 31 december.

Svenska Handbollförbundet håller temakonferens och förbundsmöte den 1-2 april i Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm.

Motioner ska skickas in skriftligen och vara Svenska Handbollförbundet tillhanda senast den 31 december 2021. Rätt att skicka in motion har SDF-styrelse och vid SDF-möte röstberättigad förening. Motion från förening skickas genom SDF med dess utlåtande.

E-postadress
This is a mailto link
märk mejlet "Motion".

Postadress
Svenska Handbollförbundet
Box 11016
100 61  Stockholm