Hem / Handboll i Sverige / Träning inomhus möjlig om hallen hålls öppen

Träning inomhus möjlig om hallen hålls öppen

Under morgonen blev det klargjort att även unga födda 2004 och tidigare kan träna inomhus i de fall det inte är möjligt att träna utomhus och där kommunen öppnar upp för det.

Nyheten är uppdaterad, se stycken märkta med *.

 

Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten höll under torsdagsmorgonen presskonferens med anledning av coronaviruset. Man meddelade då att tidigare införda skärpta restriktioner förlängs och gäller till och med den 7 februari men att man gör ett undantag för barn- och unga födda 2005 och senare.

Det är nu också klargjort att även unga födda 2004 och tidigare kan träna inomhus om det inte är möjligt att träna utomhus *och om kommunen väljer att öppna hallen. Observera dock att "Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna." Källa: regeringen.se. Det innebär alltså att i de kommuner/regioner där man öppnar hallarna för unga födda 2004 och tidigare går det att träna inomhus om det inte är möjligt att träna utomhus.

* Länk till regeringen.se

 

* Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation till idrottsföreningar: 

Idrottsföreningar bör för att undvika spridning av covid-19:

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel,
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare. 

Fortsatt gäller att ingen publik tillåts.

*Länk till Folkhälsomyndigheten

 

För svensk handbolls del innebär detta att:

 

Utövare födda 2005 och senare

 • kan fortsätta att träna, både inomhus och utomhus
 • kan spela enstaka matcher inom ramen för ordinarie serieplanering

Förtydligande: det ska inte ses som ett klartecken för att återuppta seriespel som vanligt. Det betyder att ett urval av de redan inplanerade matcherna kan spelas för att erbjuda lagen spel. Administrerande förbund fattar beslut om den egna verksamheten och informerar lagen inom distriktet.

 

Utövare födda 2004 och tidigare

 • ska ej spela match
 • kan träna, vid träning tänk på att
  • håll avstånd
   • undvik övningar med mycket kroppskontakt, fokusera exempelvis på individuella teknikövningar och passningar
  •  dela inte utrustning med varandra
   • boll räknas inte som utrustning
  • undvik gemensamma omklädningsrum
  • träna utomhus om det är möjligt
  • res till och från aktiviteten individuellt
  • utför aktiviteter i mindre grupper
   • åtta personer per grupp är normerande
   • grupperna bör vara så homogena som möjligt från tillfälle till tillfälle
   • då två eller flera mindre grupper tränar inomhus samtidigt bör träningsytorna vara tydligt avgränsade
   • grupperna hålls åtskilda vid in- och utpassering

Förtydligande: i anläggningar där spelytan tydligt kan avgränsas (med vikvägg, dropnät eller liknande) kan en grupp om åtta personer träna på varje avskild yta. För att detta ska vara godkänt ska även inpassering och utpassering till anläggningen kunna göras med tydlig separering. Distriktsförbunden vägleder sina föreningar vid behov kring förutsättningarna i deras hallar. 

 

Utövare på senior elitnivå (Handbollsligan, SHE och de båda Allsvenskorna)

 • kan fortsätta att spela match
 • kan fortsätta att träna

 

Observera att distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att öppna upp för träning inomhus.

 

Samlad information med anledning av coronaviruset