Hem / Handboll i Sverige / Uppdatering om krisstödet till idrotten

Uppdatering om krisstödet till idrotten

Under förra veckan samlade Riksidrottsförbundet referensgruppen för fördelning av stöd och företrädare för samtliga specialidrottsförbund för att få inspel i det pågående arbetet med att analysera fördelningen av det tidigare krisstödet och...

eventuella justeringar inför det kommande krisstödet på en miljard kronor som regeringen fattat beslut om ska gå till idrotten.

 

Under juni månad tilldelades 3500 idrottsföreningar 454 miljoner kronor (91 procent) och Specialidrottsförbund med deras specialdistriktsförbund (SDF) tilldelades 46 miljoner kronor (9 procent) av krisstödet till idrotten på 500 miljoner kronor.

– Jag är stolt över att vi kunde fördela stöd på ett snabbt och tydligt sätt så att föreningar verkligen fick snabb kompensation. Grunden var att man kompenseras för det man skulle ha haft som intäkt om inte corona inträffat, men självklart finns det alltid delar vi kan göra bättre, sa Björn Eriksson till rf.se.

 

Under augusti månad fattade regeringen beslut om ett nytt krisstöd till idrotten om en miljard kronor. Riksidrottsförbundet (RF) avser att använda samma principer för fördelning som i våras, men med en brasklapp om det regleringsbrev som ska komma från regeringen kopplat till budgeten där framförallt två frågor är på agendan:

• Jämställdhet

• Spelarköp

 

Förhoppningen är att referensgruppen och specialidrottsförbund (SF) ska kunna ta del av förslag till fördelning av stödet i början av oktober och att gången sedan ser ut som följer:

Omgång 1 

• Ansökan skickas till RF i mitten av oktober

• Besked ges av RF i mitten av november

• IF söker för Q3

• Seriespel (elit) söker via SF för Q3 och Q4

• Stora cuper söker via SF för Q3 och Q4

 

Omgång 2

• Ansökan skickas till RF i mitten av januari

• Besked ges av RF i mitten av februari

• IF söker för Q4

• SF söker för sin verksamhet inklusive SDF för Q3 och Q4