Hem / Handboll i Sverige / Verksamhet från och med den 1 december

Verksamhet från och med den 1 december

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om nya föreskrifter och allmänna råd för miljöer där många människor träffas. Dessa träder i kraft den 1 december.

De nya föreskrifterna och allmänna råden gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Beslut har också tagits om allmänna råd vid exempelvis fritidsverksamhet. Den 1 december träder också ett tillägg till begränsningsförordningen i kraft som skärper kraven på arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare. Antingen ska vaccinationsbevis kontrolleras för alla som är över 18 år eller så ska andra smittskyddsåtgärder vidtas. För idrotten ska begreppet deltagare översättas till publik – spelare, ledare på bänken, domare, funktionärer och volontärer omfattas inte.

 

Besluten innebär bland annat att:

  • Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.

  • Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

  • Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

 

Observera att en arrangör inte kan blanda åtgärder. Det går inte att arbeta med anvisad plats och avstånd mellan publik på en läktarsektion och kontrollera vaccinationsbevis på en annan. Arrangören måste välja väg.

 

Allmänna råd för fler verksamheter

Beslut har också tagits om allmänna råd till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte använder vaccinationsbevis, exempelvis fritidsverksamhet både inomhus och utomhus. Råden underlättar för verksamheterna att undvika trängsel. Exempel är åtgärder för att sprida ut besökarnas ankomsttid, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och att anvisa till olika och särskilt angivna in- eller utgångar.

Verksamhet efter den 1 december

På vår sida med samlad information med anledning av coronaviruset hittar du ytterligare information om vaccinationsbevis och hur verksamhet inom svensk handboll kan bedrivas från och med den 1 december.