Hem / Handboll i Sverige / Ytterligare stöd till idrottsrörelsen och föreningarna

Ytterligare stöd till idrottsrörelsen och föreningarna

Ytterligare ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen från regeringen och extra LOK-stöd till föreningar.

Idrottsrörelsen får ytterligare stöd för januari och februari

Regeringen meddelade under gårdagen (21 december) att idrottsröresles får ytterligare 355 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för perioden januari-februari 2021 på grund av corona.

"De 335 miljoner kronor som nu tilldelas för perioden januari–februari är ett viktigt stöd även om det inte kommer att täcka de ekonomiska förlusterna för idrottsrörelsen. Sedan tidigare har Riksidrottsförbundet i dialog med medlemsförbunden tagit fram riktlinjer och principer för fördelning av kompensationsstöd under 2020 och nu kommer vi att titta närmare på hur vi ska forma detta stöd." skriver Riksidrottsförbundet på sin webbplats rf.se. Läs mer på rf.se.


Extra LOK-stöd till föreningar

Riksidrottsförbundet meddelade förra veckan att 5500 föreningar tilldelas extra LOK-stöd om totalt 32 miljoner kronor. Riksidrottsstyrelsen beslutade i våras om att göra fyllnadsutbetalningar till föreningar som under våren ställt in verksamhet. Utbetalningar för våren 2020 jämförs med samma period föregående år och de föreningar där beslut överstiger 100 kronor har de senaste dagarna fått en fyllnadsutbetalning från Riksidrottsförbundet. "Av totalt 10 000 ansökande föreningar är det cirka 5 500 som fått ett lägre LOK-stöd än motsvarande period föregående år och av dessa är det 1 000 som förlorat 10 000 kronor eller mer.", skriver rf.se. 

Riksidrottsstyrelsen har också beslutat att föreningar som redovisar färre aktiviteter under hösten 2020 jämfört med hösten 2019 får fyllnadsbetalningar på liknande sätt. "Exakta belopp för hösten klargörs i samband med att ansökan av ordinarie LOK-stöd görs 25 februari 2021.", skriver rf.se. Läs mer.