Hem / Om svensk handboll

Om svensk handboll

Svensk handboll är vårt samlingsnamn. Det är det namn vi använder när vi pratar om alla delar av vår verksamhet. Allt från alla medlemmar, lag, klubbar/föreningar och distriktsförbund till Svenska Handbollförbundet. Alla vi som ingår i den stora handbollsfamiljen - du som spelar i landslaget, du som jobbar som kanslist, du som dömer, du som är publik, du som har ett styrelse- eller kommittéuppdrag, du som tränar handboll en, två, tre eller sju dagar i veckan, du som ser till att alla spelare i hela Sverige har rena matchkläder att ta på sig, du som ser till att bollarna är pumpade till varje träning, du som bakar till caféet, du som kollar biljetter, du som är anhörig eller förälder, du som precis har börjat spela och du som har spelat hela livet. Du är en del av svensk handboll.  

 

Innehåll på den här sidan

Våra fyra V

Publiksport

Organisation

Landslag

Handbollens historiaVerksamhetsinriktning, värdegrund, verksamhetsidé och vision

Verksamhetsinriktning - Svensk handboll har som ambition att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och engagemang inom handbollsrörelsen. Aktivitet, rörelse, attraktions- och utvecklingskraft skapas i grunden genom klubbar och föreningar. Ett engagemang som sträcker sig genom hela livet kan ta sig uttryck på många olika sätt, exempelvis genom utbildning, träning och tävling och skall inom handbollen präglas av trygghet, glädje, öppenhet och gemenskap. 

Vår värdegrund bygger på att allverksamhet inom svensk handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten VillFN:s Barnkonvention och Svenska Handbollförbundets policyprogram. Den ska också präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och där den enskilde individen ska ges möjlighet till personlig utveckling.

Vår verksamhetsidé är handboll för alla hela livet. Vi strävar efter att handboll ska vara en för alla tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara med i svensk handboll.

Därför finns det också många former av handboll. Den mest utövade och den traditionella, vanligaste formen av handboll, är inomhushandboll, men handboll spelas även utomhus på gräs, utomhushandboll, och på sand, beachhandboll. Handboll finns också som motionsform och som spontanidrott - streethandboll.

Handboll för våra allra yngsta utövare kallas minihandboll och handboll för våra äldsta utövare kallas Trim-handboll. Från och med 2018 ingår också parahandboll i Svenska Handbollförbundets verksamhet (tidigare under Parasportförbundet) med klasser för gående- och rullstolsburna utövare.

Vår vision är inte blygsam: svensk handboll - alltid i världsklass i allt vi gör. Visionen handlar om att vi vill vara världens bästa inom alla områden, att vi vill utvecklas och förbättras. Vi vill framåt. Den handlar inte bara om att vi vill se Sverige högst upp på prispallen i mästerskapen, den handlar om att tillsammans skapa en handbollsrörelse med ett enat fokus kring våra värderingar och att lägga grunden till och skapa möjligheter för en idrott i världsklass.

 

Publiksport

Handboll har en stark förankring i Sverige och är en folkkär idrott som lockar en stor publik. 1,8 miljoner svenskar uppger i undersökningar att de är intresserade av handboll. I Sverige kan vi årligen se cirka 250 timmar handboll i de största tv-kanalerna. Vi kan också följa internationella mästerskap och många av de utlandsproffs som spelar i några av de största och mest framgångsrika klubbarna i Europa.

Det finns ett band mellan spelare och publik som är unikt för vår sport. Spelarna eldar på publiken och publiken lyfter spelarna på ett sätt man inte ser i andra sporter. Det handlar mer om att lyfta fram sitt eget lag än att bua eller skrika på motståndarna.

En matchdag i hallen är en samlingspunkt. Hit kommer spelare, ledare, föräldrar och supportrar för att träffas, umgås och för att se på handboll. Vi ses på läktaren och hejar glatt på varandra. Vi köar i cafeterian för att köpa kaffe, hembakat och en korv. Vi hejar fram våra lag och glädje, hopp och förtvivlan är känslor som vi delar. Vi tillbringar ofta flera timmar i hallen tillsammans och skapar nya minnen och får vänner för livet.


Fair play

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Våra värderingar bygger på respekt för varandra. För med- och motspelare, för ledare och tränare, för domare och funktionärer och för vår publik. På planen är det ofta tuffa tag där alla ger och tar. Unikt och karakteristiskt för oss är när en spelare ligger på planen efter en smäll nästan alltid får en hjälpande hand av en motståndare. I första anfallet går spelarna på de olika positionerna fram och möter varandra i ett handslag. Handboll berör och engagerar.

 

Organisation

Medlemmar – Lag – Klubb/Förening – Distriktsförbund – Svenska Handbollförbundet

 

Medlemmar

Cirka 135 000* svenskar spelar handboll och är medlemmar i någon av våra klubbar och föreningar. Lägg därtill de cirka 50 000 personerna som är involverade i verksamheten som tränare/ledare, domare, kanslister, ideella krafter, förtroendevalda och så vidare. Det är svensk handbolls medlemmar som tillsammans gör vår sport till en av Sveriges främsta. Vi är också en av Sveriges mest jämställda sporter sett till utövare, ungefär lika många killar som tjejer spelar handboll.

 

Lag


Det finns organiserad verksamhet för från handbollsspelande barn till veteraner. Spelarna bildar lag och lagen i Sverige delas in i åldersklasser. Vi har cirka 5000* lag i seriespel. Vi är stolta över lagmoralen i svenska handbollslag och fair play är ett starkt signum för handbollen. Både tränare/ledare, spelare och föräldrar är viktiga för att våra lag ska fungera bra.

 

Förening

De drygt 440* föreningarna i Sverige leds av styrelser som väljs på respektive förenings årsmöte av dess medlemmar. Föreningens kansli sköter de vardagliga sysslorna och de viktigaste uppgifterna är att

-       utforma föreningens och lagens mål,

-       administrera verksamheten,

-       skapa ekonomiska möjligheter för verksamheten,

-       anmäla lag till seriespel och arrangera matcher, cuper och turneringar,

-       tillsätta domare, tränare, ledare och andra medhjälpare,

-       boka träningstider.

 

Specialdistriktsförbund

Sverige är, sedan maj 2021, uppdelat i 5 specialdistriktsförbund (SDF) (tidigare 13 stycken).

Varje distriktsförbund leds av en styrelse som väljs på årsmötet av distriktets medlemsföreningar. Den dagliga verksamheten bedrivs av anställda på distriktsförbundet och de viktigaste uppgifterna är att:

-       leda verksamheten i distriktet

-       rekrytera fler spelare

-       organisera seriespel

-       genomföra utbildningar

-       vara rådgivare och serviceorgan till föreningarna

-       genomföra projekt

-       driva talangutveckling

 

Svenska Handbollförbundet

Svenska Handbollförbundet (SHF) leds av förbundsstyrelsen som väljs på årsmötet av specialdistriktsförbunden och intresseorganisationerna för elitklubbarna: Svensk Elithandboll Herr och Svensk Elithandboll Dam. SHF organiseras utifrån av årsmötet antagna stadgar. Svenska Handbollförbundet har ett antal kommittéer, nämnder, råd, utskott och arbetsgrupper som handhar vissa specifika frågor inom svensk handboll. Svenska Handbollförbundet har uppdragit sina dotterbolag vissa arrangemang och kommersiella rättigheter. Den dagliga driften sköts av de anställda på förbundets kontor. Svenska Handbollförbundet ska:

-       Leda och rekrytera spelare i Sverige.

-       Representera Sverige internationellt.

-       Organisera seriespel på nationell nivå.

-       Utbilda spelare, ledare, tränare, domare.

-       Vara rådgivande till distrikt och klubbar.

-       Utveckla handbollen i Sverige.

-       Planera och genomföra olika projekt.

-       Driva landslagsarbetet och talangprojekt.

-       Arrangera SM-spel, landskamper och mästerskap.

 

Svenska Handbollförbundet är anslutet till Internationella Handbollförbundet (IHF), Europeiska Handbollförbundet (EHF), Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

 

Ordföranden, Svenska Handbollförbundet

2016-            Fredrik Rapp

2008-2016    Hans Vestberg

2006-2008    Arne Elovsson

1995-2006    Peo Söderblom

1979-1995    Staffan Holmqvist

1976-1979    Åke Pernelid

1973-1976    Allan Adolfsson

1967-1973    Curt Wadmark

1948-1967    Paul Högberg

1939-1948    Gösta Björck

1939              Ernst Eriksson (interimistiskt p.g.a. dödsfall Balck)

1935-1939    Erik Balck

1930-1935    Harald Schulze

 

Dotterbolag

På uppdrag av Svenska Handbollförbundet sköter Svenska Handbollslandslaget AB Svenska Handbollförbundets kommersiella rättigheter kring landslagen samt arrangemang av landskamper i Sverige.

På uppdrag av Svenska Handbollförbundet arrangerar tillfälliga mästerskapsbolag internationella handbollsmästerskap i Sverige.

 

Kommittéer/nämnder/råd/utskott/arbetsgrupper

Svenska Handbollförbundets kommittéer, nämnder, råd, utskott och arbetsgrupper har sammansatts för att handha specifika frågor. Dessa kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar och består av förtroendevalda samt personal från Svenska Handbollförbundets kontor. 2020 finns följande kommittéer/nämnder/råd/utskott/arbetsgrupper: 

Arenagruppen
Diciplinnämnden
Domarkommittén
Elitrådet
Försäkringskommittén
Gymnasiekommittén
Internationella rådet
IT-rådet
Jämställdhetsrådet
Liganämnder dam och herr
Medicinska kommittén
Parahandboll
Protestutskottet
Rekryteringskommittén
Trygga miljöer
Tävlingskommittén
Utbildningskommittén

 

Intresseorganisationer

Intresseorganisationerna för elitklubbarna i Sverige, Svensk Elithandboll Herr och Svensk Elithandboll Dam bildades för att verka för gynnsamma kontakter mellan klubbarna i de högsta nationella serierna och Svenska Handbollförbundet samt hjälper klubbarna att utveckla arenor och öka intresset för sporten. Intresseorganisationerna har tillsammans skapat aktiebolaget Svensk Elithandboll AB.

 

Svensk Elithandboll AB

Svensk Elithandboll AB (SEH) verkar för att främja medlemmarnas (de lag som spelar i de högsta nationella serierna) intressen och att arbeta för att intresset för handboll ska öka.

SEH sköter de kommersiella rättigheterna för de högsta nationella serierna, Handbollsligan (herrar) och SHE ((Svensk Handbollselit) (damer)).

 

Landslag

Sveriges landslag är framgångsrika, herrarna har historiskt sett varit framgångsrika under många år, damerna har de 10 senaste åren flyttat fram sina positioner. Våra ungdomslandslag har också under de 10 senaste åren varit kvalificerade till och framgångsrikt deltagit i nästan samtliga EM och VM. Sveriges landslag i beachhandboll (herrar) placerade sig på fjärde plats i sitt första VM-deltagande någonsin (2018) och kom på tredje plats i World Beach Games (även kallat OS på sand) (2019). Herrar U17 vann sommaren 2021 guld i EM i beachhandboll.

 

Herrar

OS
Silver: 4 (1992, 1996, 2000, 2012) 

VM
Guld: 4 (1954, 1958, 1990, 1999)
Silver: 4 (1964, 1997, 2001, 2021)
Brons: 4 (1938, 1961, 1993, 1995)

VM utomhus
Guld: 1 (1948)
Silver: 1 (1952)
Brons 1 (1959) 

EM
Guld: 4 (1994, 1998, 2000, 2002)
Silver: 1 (2018)

 

Herrar, beachhandboll

World Beach Games
Brons: 1 (2019)

 

Damer

EM
Silver: 1 (2010)
Brons: 1 (2014)

 

Ungdomar

VM
Guld: 5 (2003, 2007 (P20), 2010 (F18), 2012 (F20), 2013 (P20))
Silver: 3 (1985, 1991, 1999 (P20))
Brons: 5 (1979, 2001 (P20), 2007, 2009, 2011 (P18))

EM
Guld: 3 (1997 (P18), 2013 (F18), 2018 (P18))
Silver: 4 (2006 (P20), 2012 (P18), 2014 (P20), 2019 (F17))
Brons: 4 (2001, 2006, 2008 (P18), 2015 (F20))

Ungdoms-OS
Silver: 1 (2011 (F17)) - European Youth Olympic Festival
Brons: 1 (2013 (P17)) - European Youth Olympic Festival
Brons: 1 (2013 (F18)) - Youth Olympic Games

Ungdomar, beachhandboll

Guld: 1 (2021 (P17))

 

Mästerskap i Sverige

VM
Herrar 2023 (januari) – tillsammans med Polen
Damer 2023 (december) – tillsammans med Norge och Danmark

Herrar 2011
Frankrike vinnare. Sverige fyra.

Herrar 1993
Ryssland vinnare. Sverige trea.

Herrar 1967
Tjeckoslovakien vinnare. Sverige femma.

Herrar 1954
Sverige vinnare.

 

VM och EM, rullstolshandboll
2020 - VM och EM 2020 skulle ha genomförts i Sverige men ställdes in på grund av coronapandemin.

 

EM
Herrar 2020 – tillsammans med Österrike och Norge
Spanien vinnare. Sverige sjua.

Damer 2016
Norge vinnare. Sverige åtta.

Damer 2006
Norge vinnare. Sverige sexa.

Herrar 2002
Sverige vinnare.

 

European Open Championship
Årlig internationell turnering för U16. Vartannat år deltar P16 och vartannat år F16. European Open arrangeras i samband med Partille Cup.

 

Handbollens historia i Sverige

Länk till handbollens historia

 

*Uppgifter hämtade från registrerade uppgifter i IdrottOnline 2019/2020