Hoppa till sidans innehåll

Nyheter säsongen 20/21!

2020-03-27 10:50

Inför säsongen 2020/2021 presenterar vi ett antal nyheter tävlingsmässigt:

Handbollsfestival för U7/U8 (födda 2012 och 2013)
I ett led att anpassa vår verksamhet utifrån SHFs rekommendationer inför vi nu konceptet Handbollsfestival som det enda spelsättet för åldersklassen U7/U8.

Handbollsfestival är ett koncept för handboll för de allra yngsta som först utvecklades av Stockholms HF och som Svenska HF sedan vidareutvecklat se: https://www.svenskhandboll.se/Handbollfestival/Omhandbollfestival/

Handbollsfestival innebär att deltagande lag förutom att spela matcher på minihandbollsplan, även att man värmer upp och har teknikövningar gemensamt samt en gemensam avslutning med syftet att fokusera på en positiv upplevelse med starkare gemenskap som gör föreningstillhörighet mindre viktig och gör att barnen kommer närmre varandra. På länken ovan finns all information från SHF, inklusive handledning med ex på tidsplan samt övningsbank för arrangerande förening.

Upplägget hos oss kommer vara:
- Pojkar och flickor spelar tillsammans eller i mixedlag.
- Handbollsfestival kommer arrangeras på 2-3 orter med geografisk spridning vid 2 tillfällen på hösten och 2 tillfällen på våren.
- Ca 6-8 lag deltar per tillfälle och ort.

- Ungefärlig tid som behövs i hall är 3 timmar.

- Föreningar som vill arrangera handbollsfestival anmäler det vid anmälan till seriespel (på bifogad blankett), TK väljer sedan ut arrangörer och gör ett förslag på datum för de olika tillfällena.

Mer info om handhavandet för Handbollsfestival kommer i samband med serieindelningsutskicket. 

Minihandboll - U9 (födda 2011)
Efter att ha utvärderat det omtag vi gjorde inför säsongen 19/20 som vi inte är helt nöjda med hur det fungerade så gör vi ett par justeringar i upplägget förutom att U7/U8 (födda 2012/2013) istället ska spela enligt konceptet Handbollsfestival (se ovan):

- ALLA lag anmäler likt förra säsongen om ni har för avsikt att delta i minihandboll men anger nu på blanketten enbart om ni är intresserade av att arrangera. De som anger intresse för att arrangera får arrangera. Ändring: vi gör inget förslag på deltagande lag vid de olika arrangemangen, utan endast en fördelning av arrangörer. Varje lag får sedan efter inbjudan eller spontant anmäla sig till resp arrangör. TK kommer fortsatt föreslå datum för arrangemang och fördela detta geografiskt.
-
Vi kommer fortsätta publicera datum för sammandrag och spelschema på hemsidan (förutsatt att vi får in spelschema i tid)

Mer info om handhavandet för Minihandbollen kommer i samband med serieindelningsutskicket

U9 (födda 2011) spelar inte på stor plan 20/21
Utifrån diskussion i TK och som ett fortsatt led i att följa SHFs rekommendationer har vi beslutat att ta bort möjligheten att erbjuda spel på stor plan, som en egen klass för klassen U9 (födda 2011). Vi har också sett att vi de senaste säsongerna haft svårt att erbjuda rena ettåriga serier för U9 klassen framförallt för att det varit allt för få lag som varit intresserade av att spela på helplan. Lag med spelare födda 2011 får dock fortsatt anmäla sig till U10 serie om man vill spela på helplan men vi rekommenderar det inte.

U10 (födda 2010) får ny spelform
Från och med säsongen 20/21 införs 5 mot 5 utespelare (1 mv+5 utespelare) i klassen U10 efter rekommendation från SHF istället för det traditionella 6 mot 6 utespelare spelet (1 mv + 6 utespelare). Nytt är också att vi i och med minskningen av antalet spelare på plan slopar ”kravet” på att matcherna ska spelas på fullplan (40*20). Hos oss i Småland-Blekinge och de flesta andra distrikt har man även tidigare tillåtit spel även i hallar som är något mindre än fullplan, exempelvis 38*18 osv. Nytt för i år är att vi kommer tillåta och uppmuntra till spel även i ännu mindre hallar och att den nya plan-formen Kortplan ( ca 26*20) införs som godkänd spelplan/storlek för U10.
Kortplan är ett nytt begrepp i Svensk Handboll som man tagit från Danmark där en mindre plan iordningsställs i en fullstor hall där man monterar ena målet för kortplanen strax bakom mittlinjen i hallen och man kan då ha exempelvis en minihandbollsplan vid sidan om kortplanen. (eller bedriva annan träning där) Se bifogad fil med info från SHF.

Hos oss gäller alltså för klassen U10 från säsongen 20/21:
- Spel 5 mot 5 utespelare på fullstor plan, mindre plan eller på kortplan. Om möjligt rekommenderas spel på mindre plan/kortplan.

Ingen egen U15 klass säsongen 2020/2021
Då vi de senaste säsongerna inte haft möjlighet att erbjuda rena U15 och U16 klasser har TK beslutat att säsongen 20/21 endast erbjuda spel i U16 serie, för U15 och U16 lag. Detta för att vara mer tydliga vid utskick som vi fått reaktioner på både förra säsongen och säsongen innan det. Helt enkelt en anpassning till verkligheten.

Förändringar i hur klasser slås ihop
Ovanstående förändringar med strykning av U9 som egen klass på så att säga helplan samt borttagande av U15 som egen klass, får sedan också följder för hur vi slår ihop serier om det är aktuellt utifrån antalet anmälningar enligt nedan:
- Då ingen U9 klass med vanligt seriespel finns kommer klass U10 i första hand slås ihop med U11 om det blir aktuellt, detta gör i sin tur att U12 i första hand slås ihop med U13. U13 kan sedan slås ihop med både U12 och U14 om det behövs.
Obs: Utgångsläget för alla klasser UTOM U16 är ALLTID att de ska vara ettåriga. Sammanslagning av åldersklasser ska bara ske när antalet anmälda lag i en eller flera klasser är för litet för att göra ettårig serie..

Nytt upplägg för USM U14 kan komma att påverka seriespelet för flera klasser
Det nya upplägget för USM i U14 klassen kommer påverka vilken typ av serier vi kan lotta och hur de spelas i främst U14 men även U13 klassen och potentiellt även ha viss påverkan på övriga åldersklassers seriespel då det nya upplägget innebär att alla lag som spelas USM U14 kan spela hela vägen till steg 4, vilket förutom att innebära att vi behöver frilägga de 4 första USM helgerna, även kommer innebära att vi kommer ha fler USM arrangemang i U14 klassen.
Detta gör i sin tur att vi kommer ha fler matcher att tillsätta dessa helger vilket kan innebära att vi pga domarsituationen behöver anpassa seriespel även i U16 och U19 utifrån hur U14 USM spelas för att få ner antalet matcher dessa helger så vi klarar domartillsättningen.

Det är dock svårt att på förhand säga exakt hur mycket eller lite vi behöver anpassa, då vi inte vet detta förrän vi fått in alla anmälningar till seriespelet och vet hur många lag vi har i de aktuella åldrarna. Vi vill ändå förvarna om det och vi kommer med stor sannolikhet inom kort gå ut till er i föreningarna för att kartlägga hur många av er det är som planerar att delta i USM för U14 för att kunna börja titta på olika scenarion för att lösa detta.

Vi kommer inom kort skicka ut inbjudan till seriespel och DM 20/21 tillsammans med anmälningsblankett.

Uppdaterad: 2020-03-27 10:54
Skribent: David Olsen

Fler nyheter

Förbunds- och regionala seniorserier fastställda!

2020-05-14

SHF har fastställt förbunds- och regionserierna…

Reviderat serieindelningsförslag säsongen 20/21!

2020-05-05

19/5: Tävlingskommitténs har uppdaterat och…

Inbjudan till Seriespel och DM 2020/2021!

2020-04-01

Inbjudan till seriespel och DM är nu utskickad…

UDM-finalspel den 29 februari i Vetlanda!

2020-02-14

Nu är inbjudan samt lottning till…

Info och Lottning UDM 2019/2020!

2019-08-07

Lottningen för UDM 19/20 är nu skickad till… 

 
Småland-Blekinge Handbollförbund
Box 3098
350 33 Växjö
Telefon: 047021834