Hem / Efter spelarkarriären

Efter spelarkarriären

Efter din tid som spelare vill vi gärna att du stannar kvar inom handbollen. Du kan utbilda dig till handbollstränare, handbollsdomare eller jobba med andra frågor/uppdrag inom din förening ideellt eller som exempelvis kanslist eller förtroendevald. 

Om du har satsat på en idrottskarriär under större delen av ditt liv och söker en kvalificerad utbildning som hjälper dig att ta ett språng mot en andra karriär finns vidareutbildning via Cruyff Institute och kursen Management Diploma for Athletes. Kursen är ett ettårigt entreprenörsprogram inriktat på affärsmannaskap, ledarskap och styrning. Det tar avstamp i dina erfarenheter från idrottsvärlden och ger dig unika möjligheter att snabbt få insikt och kunskap som ger dig en plattform för en andra karriär – inom näringslivet eller idrottsvärlden. Källa: cruyffinstitute.se.

Du som spelar handboll är en del av svensk handboll och du är en av alla de cirka 130.000 barn, ungdomar och vuxna som spelar handboll i Sverige.

Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik. Motståndare hälsar på varandra innan matchstart och hjälper varandra upp efter kollisioner, det har gjort att fair play blivit och är vårt signum.

På de här sidorna hittar du som vill börja spela handboll information om sporten handboll och hur och var du kan börja spela. 

Du som redan är aktiv hittar information som vi tycker är viktig att du känner till, exempelvis information om trygg idrott, du som spelar handboll ska kunna känna dig trygg och säker i vår verksamhet. Du hittar även information om antidoping, det är viktigt att du känner till att det är du som spelare som är ansvarig för att du inte får i dig några otillåtna ämnen. Du hittar information om skadeförsäkring och information om vilka möjligheter som finns när det gäller att kombinera skolgång med handboll och hur du kan vidareutbilda dig efter din aktiva karriär, med mera.

Välkommen till svensk handboll.