Hem / Medicinska råd

Medicinska råd

 

Av Susanne Hansson, Henrik Eriksson och Kenneth Jacobsson för Svenska Handbollförbundet

Risken för skadliga effekter av fysisk aktivitet i anslutning till luftvägsinfektioner är dels individrelaterad dels beroende på vilken infektion det rör sig om. Vid infektion är den fysiska prestationsförmågan nedsatt och koordinationsförmågan försämrad. Att utsätta sig för fysisk aktivitet vid pågående luftvägsinfektion ökar risken att drabbas av hjärtmuskelinflammation. Du bör inte heller vara i hallen eftersom du själv kan vara smittbärare och smitta dina lagkamrater.

Förebygg infektioner genom

- God hygien! Handtvätt speciellt viktig i förkylningstider.
- Egen vattenflaska.
- Egen handduk.
- God sömn.

 

Sjukdom - praktiska råd

Feber och/eller allmän sjukdomskänsla:
Avstå från fysisk aktivitet vid nedanstående symtom:

- Feber.
- Allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk, muskelömhet och diffus ledsmärta.
- Halsont.

Symtomutvecklingen får avgöra vilans längd. Som allmän regel bör gälla att idrottsutövaren har en feberfri/symtomfri dag innan träningen återupptags.


Körtelfeber:
- Oftast långvarig vila. Återgång till handboll kräver ofta lab-prover på grund av risken för blödningar i inre organ vid kontaktidrott. Kontakta din läkare.

Du som spelar handboll är en del av svensk handboll och du är en av alla de cirka 130.000 barn, ungdomar och vuxna som spelar handboll i Sverige.

Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik. Motståndare hälsar på varandra innan matchstart och hjälper varandra upp efter kollisioner, det har gjort att fair play blivit och är vårt signum.

På de här sidorna hittar du som vill börja spela handboll information om sporten handboll och hur och var du kan börja spela. 

Du som redan är aktiv hittar information som vi tycker är viktig att du känner till, exempelvis information om trygg idrott, du som spelar handboll ska kunna känna dig trygg och säker i vår verksamhet. Du hittar även information om antidoping, det är viktigt att du känner till att det är du som spelare som är ansvarig för att du inte får i dig några otillåtna ämnen. Du hittar information om skadeförsäkring och information om vilka möjligheter som finns när det gäller att kombinera skolgång med handboll och hur du kan vidareutbilda dig efter din aktiva karriär, med mera.

Välkommen till svensk handboll.