Hem / Domare & Funktionärer / Utbildning / Utbildning i egen regi

Utbildning i egen regi

Föreningar kan arrangera domarutbildning Steg 1 och Steg 2 samt funktionärsutbildningar för distriktsfunktionärer både nybörjarutbildningar och repetitionsutbildningar. All bokning sker via Calle Andersson Domar- och Funktionärsansvarig. 

Domarprojekt under 2020 (2020-01-01-2020-12-31) är prioriterat och inriktat på stimulans till utbildning genom SHF:s nya stegutbildning för domare. Steg 1- och Steg 2-utbilningar som arrangeras i föreningar under denna period är berättigade projektmedel tills de öromärkta pengarna för detta projekt är förbrukade samt har registrerats i IdrottOnline på ett korrekt sätt. Utbildningsbidrag kan erhållas om maximalt 800 kronor/deltagare eller 8 000 kronor per utbildning enligt förutsättningarna som presenteras i den nya domarutbildningen. Stöd ges till utbildningarna med SDF som anordnare.

För föreningar som vill arrangera Steg 1- och Steg 2-utbildningar i egen regi, läs informationen via länken nedan. Där finns även information om de uppsatta kriterierna för att utbildningen ska vara berättigad projektmedel med förutsättningen att pengarna för projektet inte är förbrukade.

Information om arrangerande av Domarutbildning Steg 1 och Steg 2 i föreningsregi

Utbildningar som önskas att arrangeras efter 2020-11-15 är inte berättigade proejktmedel men kan självklart arrangeras ändå. Om er förening önskar att arrangera en utbildning efter ovan datum, ta kontakt med Domar- och Funktionärsansvarig på Stockholms Handbollförbund.