Hem / Domare & Funktionärer / Utbildning / Utbildning i egen regi

Utbildning i egen regi

Föreningarna kan arrangera domarutbildning Steg 1 och Steg 2 i föreningsregi. Funktionärsutbildningar för distriktsfunktionärer. All bokning sker via Calle Andersson Domar- och Funktionärsansvarig. 

 

Domarprojekt inom ramen för projektmedel

Domarprojekt under 2020 (2020-01-01-2020-12-31) är prioriterat och inriktat på stimulans till utbildning genom SHF:s stegutbildning för domare. Det är endast arrangerande föreningar som genom IdrottOnline kan ansöka om projektmedel.

  • Utbildningsbidrag kan erhållas om maximalt 800 kronor/deltagare eller 8 000 kronor per utbildning enligt förutsättningarna som presenteras i den nya domarutbildningen.
    Stöd ges till utbildningarna med SDF som anordnare.
  • Utbildningen skall vara registrerad i Utbildningsmodulen senast den 15/10 2020 och vara avslutad och slutrapporterad i Utbildningsmodulen senast 15/11 2020.
  • Förening kan erhålla nytt utbildningsbidrag för en stegutbildning först när föregående utbildning är slutrapporterad i Utbildningsmodulen.
  • Ansökan behöver inte skickas in utan allt hanteras av SDF/SHF, ett led i att underlätta administrationen för föreningarna.
  • Vid registrering av kurserna i IdrottOnline Utbildningsmodulen skall utbildningarna döpas enligt följande mall (ingen annan information får läggas till i kursnamnet):

Typ av kurs_ stegX_ Distrikt
Exempel: Domarkurs_Steg1_Stockholm.

Observera att: de typer av kurser som kan registreras är Domarkurs eller Mentorskurs.

  • Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället, men som godkänns senare, skall av SDF:s utbildningsledare rapporteras till Niklas Axvallen, Svenska Handbollförbundet, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.
  • Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Principen ”först till kvarn” gäller.