Hem / Domare & Funktionärer / Arvoden 2020/2021

Arvoden 2020/2021

Här hittar ni information vilka arvoden som gäller för domare och funktionärer under säsongen 2020/2021.

Arvodena är bestämda utifrån SHF:s ekonomiksa bestämmelser samt beslut på Stockholm Handbollförbunds årsmöte. För högre serier än Herrar div 3 och Damer div 2 gäller SHF:s ekonomiska bestämmelser.

Föreningarna har ingen skyldighet att utbetala domar/funktionärsarvode och reseersättning om inte godkänt kvitto användes. Kvitto finns att ladda ned från dokumentbanken på www.domarwebben.se.

Domar- och Funktionärsarvoden 2020/2021

Reskostnadsersättning

Reskostnadsersättning med bil utgår med 1,85 kr/km (ej skattepliktigt), detta förutsatt att bil används

eller

Enligt SL:s taxa. 38:- enkel resa 76:- tur och retur. Köper man biljett till fullt pris så skall kvitto på biljett bifogas.

Ersättning utgår från domarens/funktionärens bostad till aktuell spelhall med närmaste och effektivaste kommunikationsmedel. Om resa med SL skall vara skattefri så måste biljett bifogas. Annars skall denna läggas till på övriga arvodet och beskattas.

*Vid regiontillsatta matcher samt USM gäller SHF:s resekostnadsersättning 3,8 kr/km (SHF Ekonomiska Bestämmelser).

INGA DUBBLA resor får tas ut. Tidstraktamente gäller enligt nedan:

Restidsersättning utgår när uppdraget medför bortavaro från hemmet/arbetsplatsen och avståndet överstiger 50 km enkel resa utan övernattning räknad för tiden mellan avfärd till och återkomst från matchorten enligt följande:

Mer än 4 med högst 10 timmar (Hem-Hem) 130:-

Mer än 10 timmar (Hem-Hem) 250:-

Tänk på att detta faktiskt gäller restid, inte väntan på tåg/tunnelbana och buss. Utan man räknar på tiden från Hem – Hall – Hem. Så säg att bussen tar 20 min till hallen, du är i hallen 2 timmar, men sedan måste du vänta två timmar på nästa buss. Då blir ändå bara ”Restiden” 2 timmar och 40 min. Viktig här att domarna fördelar kostnaden över alla lag man dömer för dagen.

Reskostnadsersättningen skall fördelas lika på betalande föreningar då två eller flera matcher döms vid samma tillfälle. Överträdelse av denna bestämmelse anmäls skriftligt till StHF för tillrättavisning/bestraffning.