Hem / Förbundet / Årsmöte / Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

Varmt välkomna till Stockholms Handbollförbunds 86:e årsmöte den 24 juni 2020 kl 18.00 som sker via Teams. Anmälan senast 21 juni 2020 och vi hoppas alla våra föreningar vill och kan närvara när vi summerar året och beslutar om framtiden för Stockholmshandbollen.

Anmäl dig via länken

Dokumentlista:

X VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

X FÖREDRAGNINGSLISTA & RÖSTLÄNGD

X MOTIONER (inga inkomna)

X STYRELSEFÖRSLAG - DISCIPLINNÄMND

X STYRELSEFÖRSLAG - EKONOMISKA RIKTLINJER

X STYRELSEFÖRLSAG - LEDAMÖTER

X REVISIONSBERÄTTELSE

X VERKSAMHETSPLAN 2020/2021

X BUDGET 2020/2021

X VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/2020

X ÅRSREDOVISNING 2019/2020

För årsmötet gäller:

Varje röstberättigad förening äger rätt att utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Varje röstberättigad förening har vid årsmötet en röst. Föreningen skall ingiva fullmakt för sina ombud och i den ange vem av ombuden som utövar föreningens rösträtt.

Ni behöver fylla i en Fullmakt inför årsmötet, vilket finns under publicerade dokument. Dokumentet fylls i, skrivs under och mailas till: This is a mailto link senast lunchtid samma dag som mötet. Mötesinbjudan till Microsoft Teams skickas ut någon dag innan mötet på den mailadress som du angett vid anmälan.