Hem / Förbundet / Årsmöte / Extra årsmöte 2020

Extra årsmöte 2020

Varmt välkomna till Stockholms Handbollförbunds extra årsmöte den 20 augusti 2020 kl 18.00 som sker via Teams. Anmälan senast 18 augusti 2020 och vi hoppas alla våra föreningar vill och kan närvara när stämman ska utse styrelseledamöter för verksamhetsåret och beslutar om framtiden för Stockholmshandbollen.

Anmäl dig via länken

Dokumentlista

X VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

X FÖREDRAGNINGSLISTA & RÖSTLÄNGD

För årsmötet gäller:

Varje röstberättigad förening äger rätt att utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Varje röstberättigad förening har vid årsmötet en röst. Föreningen skall ingiva fullmakt för sina ombud och i den ange vem av ombuden som utövar föreningens rösträtt.

Ni behöver fylla i en fullmakt inför årsmötet, vilket finns under publicerade dokument. Dokumentet fylls i, skrivs under och mailas till: utbildning@stockholmhandboll.se senast lunchtid samma dag som mötet. Mötesinbjudan till Microsoft Teams någon dag innan mötet på den mailadress som du angett vid anmälan.