Hem / Förbundet / Årsmöte / Extra årsmöte 2021

Extra årsmöte 2021

Varmt välkomna till Stockholms Handbollförbunds extra årsmöte den 11 februari 2021 kl 19.00. Mötet kommer att hållas digitalt via Teams och möteslänken skickas ut till dem som anmält sig via länken nedan. Anmäl er senast 9 feburari. Stockholms Handbollförbunds styrelse hoppas att alla våra föreningar vill och kan närvara under kvällen.

Anmäl er här

Dokumentlista:

X STYRELSENS FÖRSLAG
X FÖREDRAGNINGSLISTA & RÖSTLÄNGD
X STADGAR HANDBOLLFÖRBUNDET ÖST

Det som ligger till grund för detta extra insatta årsmöte för Stockholms Handbollförbund beslutades det om vid förbundsmötet som ägde rum 2020-11-21. För att läsa protokollet från mötet, klicka här.

För årsmötet gäller:

Varje röstberättigad förening äger rätt att utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Varje röstberättigad förening har vid årsmötet en röst. Föreningen skall ingiva fullmakt för sina ombud och i den ange vem av ombuden som utövar föreningens rösträtt.

Ni behöver fylla i en fullmakt inför årsmötet, vilket finns under publicerade dokument. Dokumentet fylls i, skrivs under och mailas till: anna.bisso@stockholmhandboll.se senast 9 febryari kl 12:00. Mötesinbjudan till Microsoft Teams kommer att skickas ut dagen innan mötet. Mötesinbjudan skickas till den mailadress som du angett vid anmälan.